CBD (Cannabidiol) vermindert de psychologische effecten van THC (tetrahydrocannabinol)

15 oktober 2019

Wetenschap / Dier: Hoe CBD de psychologische effecten van THC vermindert

Canadese onderzoekers toonde dat THC cognitieve en affectieve anomalieën induceerd,  die vergelijkbaar zijn met neuropsychiatrische symptomen, midden in de hippocampus, een bepaald hersengebied. En dit effect werd veroorzaakt door de modulatie van een bepaald signaalpad, het zogenaamde extracellulair signaal gereguleerde kinase (ERK) signaalweg. Daarentegen blokkeerde de gelijktijdige CBD toediening  THC-geïnduceerde ERK veranderingen en verhinderde de THC-geïnduceerde gedrags- en neurale afwijkingen. Dit onderzoek werd in het Journal of Neuroscience door onderzoekers van de University of Western Ontario in London, Canada gepubliceerd.

Deze resultaten identificeren een nieuw moleculair mechanisme dat kan uitleggen hoe CBD  de neuropsychiatrische bijwerkingen van THC functioneel vermindert. De auteurs schreven dat “cannabis soorten met een hoge delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) en lage Cannabidiolgehalte (CBD) aantoonbaar onderwerp zijn voor neuropsychiatrische risico’s die samenhangen met zeer effectief gebruik van cannabis. De mechanismen waarmee CBD de bijwerkingen van THC vermindert, hebben ze echter nog niet geïdentificeerd. ”

Hudson R, Renard J, Norris C, Rushlow WJ, Laviolette SR. Cannabidiol Counteracts the Psychotropic Side-Effects vom Δ-9-Tetrahydrocannabinol in the Ventral Hippocampus Through Bi-Directional Control vom ERK1-2 Phosphorylation. J Neurosci. 2019 [im Druck]

Deutsch

Wissenschaft/Tier: Wie CBD die psychologischen Auswirkungen von THC mildert

Kanadische Forscher zeigten, dass THC kognitive und affektive Anomalien, die neuropsychiatrischen Symptomen ähneln, direkt im Hippocampus, einer bestimmten Gehirnregion, induziert. Und dieser Effekt wurde durch die Modulation eines bestimmten Signalwegs, des sogenannten extrazellulären signalregulierten Kinase-(ERK)-Signalwegs, hervorgerufen. Im Gegensatz dazu blockierte die gleichzeitige CBD-Gabe THC-induzierte ERK-Veränderungen und verhinderte THC-induzierte Verhaltens- und Neuralanomalien. Diese Forschung wurde im Journal of Neuroscience von Wissenschaftlern der University of Western Ontario in London, Kanada, veröffentlicht.

Diese Ergebnisse identifizieren einen neuartigen molekularen Mechanismus, der erklären kann, wie CBD die neuropsychiatrischen Nebenwirkungen von THC funktionell lindert. Die Autoren schrieben, dass “Mariuhana-Sorten mit hohem Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC) und niedrigem Cannabidiolgehalt (CBD) nachweislich neuropsychiatrischen Risiken im Zusammenhang mit hochwirksamen Cannabiskonsum unterliegen. Die Mechanismen, mit denen CBD die Nebenwirkungen von THC mildert, wurden jedoch nicht identifiziert.”

Hudson R, Renard J, Norris C, Rushlow WJ, Laviolette SR. Cannabidiol Counteracts the Psychotropic Side-Effects vom Δ-9-Tetrahydrocannabinol in the Ventral Hippocampus Through Bi-Directional Control vom ERK1-2 Phosphorylation. J Neurosci. 2019 [im Druck]

English

Science/Animal: How CBD mitigates psychological effects of THC

Canadian researchers demonstrated that THC induces cognitive and affective abnormalities resembling neuropsychiatric symptoms directly in the hippocampus, a certain brain region. And this effect was induced by the modulation of a certain signalling pathway, the so-called extracellular signal-regulated kinase (ERK) signaling pathway. In contrast, CBD co-administration blocked THC-induced ERK changes, and prevented THC-induced behavioural and neural abnormalities. This research was published in the Journal of Neuroscience by scientists of the University of Western Ontario in London, Canada.

These findings identify a novel molecular mechanism that may account for how CBD functionally mitigates the neuropsychiatric side-effects of THC. Authors wrote that “strains of marijuana with high levels of delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) and low levels of cannabidiol (CBD) have been shown to underlie neuropsychiatric risks associated with high potency cannabis use. However, the mechanisms by which CBD mitigates the side effects of THC have not been identified.”

Hudson R, Renard J, Norris C, Rushlow WJ, Laviolette SR. Cannabidiol Counteracts the Psychotropic Side-Effects vom Δ-9-Tetrahydrocannabinol in the Ventral Hippocampus Through Bi-Directional Control vom ERK1-2 Phosphorylation. J Neurosci. 2019 [im Druck]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook