Cannabis-extracten zijn effectiever dan THC en CBD alleen bij ernstige bijwerkingen door beenmergtransplantatie

19 februari 2019

Wetenschap/dier: Cannabis-extracten zijn effectiever dan THC en CBD alleen bij ernstige bijwerkingen door beenmergtransplantatie

In een diermodel met Graft – Vrsus – Host-ziekte (GVHD) verminderd alleen THC en alleen CBD deze potentiële ernstige bijwerking van een beenmergtransplantatie. “Maar een behandeling met THC rijke en CBD-rijke cannabis-extracten verminderde de ernst van de GVHD en de overlevingskans significant beter dan dat de cannabinoïden THC en CBD alleen verbeterde.” Dit is het resultaat van het onderzoek van het Hadassah Medisch centrum van de Hebreeuws Universiteit van Jeruzalem, Israël.

De auteurs concludeerden dat onze “resultaten de complexiteit tonen van het gebruik van behandelingen op basis van cannabinoïden en onderstrepen de noodzaak voor bijkomende vergelijkende wetenschappelijke resultaten.”

Cannabinoïden, de biologisch actieve bestanddelen van de Cannabisplant, hebben potente neuronale en immunologische effecten. De fundamentele en medisch onderzoeken gewijd aan de medische cannabis en cannabinoïden is echter beperkt.

Khuja I, Yekhtin Z, Or R, Almogi-Hazan O. Cannabinoids Reduce Inflammation but Inhibit Lymphocyte Recovery in Murine Models of Bone Marrow Transplantation. Int J Mol Sci. 2019;20(3).

Wissenschaft/Tier: Cannabis-Extrakte waren wirksamer als THC oder CBD allein, um schwere Nebenwirkungen einer Knochenmarktransplantation zu reduzieren

In einem Tiermodell der Graft-versus-Host-Krankheit (GVHD) reduzierte reines THC und reines CBD diese mögliche schwere Nebenwirkung der Knochenmarkstransplantation. „Behandlungen mit THC-reichen und CBD-reichen Cannabisextrakten reduzierten jedoch den Schweregrad der GVHD und verbesserten die Überlebensrate signifikant besser als die reinen Cannabinoide.“ Dies ist das Ergebnis von Forschung am Hadassah Medical Center der Hebräischen Universität von Jerusalem, Israel.

Die Autoren folgerten, dass unsere „Ergebnisse die Komplexität der Verwendung von auf Cannabinoiden basierenden Behandlungen zeigen und unterstreichen die Notwendigkeit zusätzlicher vergleichender wissenschaftlicher Ergebnisse.”

Khuja I, Yekhtin Z, Or R, Almogi-Hazan O. Cannabinoids Reduce Inflammation but Inhibit Lymphocyte Recovery in Murine Models of Bone Marrow Transplantation. Int J Mol Sci. 2019;20(3)

Science/Animal: Cannabis extracts were more effective than THC or CBD alone in reducing severe side effect of bone marrow transplantation

In an animal model of graft-versus-host disease (GVHD) pure THC and pure CBD reduced this possible severe side effect of bone marrow transplantation. However, “THC-high and CBD-high cannabis extracts treatment reduced the severity of GVHD and improved survival significantly better than the pure cannabinoids.” This is the result of research at Hadassah Medical Center of Hebrew University of Jerusalem, Israel.

Authors concluded that our “results highlights the complexity of using cannabinoids-based treatments and the need for additional comparative scientific results.”

Khuja I, Yekhtin Z, Or R, Almogi-Hazan O. Cannabinoids Reduce Inflammation but Inhibit Lymphocyte Recovery in Murine Models of Bone Marrow Transplantation. Int J Mol Sci. 2019;20(3).

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany