Cannabisextracten zijn effectief tegen bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica

12 september 2018

Antimicrobiële activiteit van Cannabis sativa, Thuja orientalis en Psidium guave blad extracten tegen Methicilline-Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA).

DOELSTELLING:

Deze studie onderzocht de antibacteriële activiteit van de Cannabis sativa, Thuja orientalis en guave tegen Methicilline-Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA) en gebruikt een gestandaardiseerde zuiverings-protocol voor het bepalen van de aanwezigheid en de overvloed van biologische actieve stoffen in de extracten van het blad.

METHODEN:

In vitro antimicrobiële activiteiten van het ethanolbevattend extracten van C. sativa, T. orientalis en P. guave werden getest tegen MRSA. De aanwezigheid van biologische actieve moleculen in deze drie bladeren werd geëvalueerd aan de hand van biochemische tests en krachtige dunne-laag chromatografie (HPTLC).

RESULTATEN:

Weerstand tegen meticilline, penicilline, oxacillin en cefoxitin werd waargenomen in elk van de klinische en nonclinical MRSA-isolaten. Ze waren echter nog steeds kwetsbaar voor vancomycine. Individueel gebruikt, het extract van de 50% van elke plant blad MRSA groei geremd. Een diepgaande synergie werd waargenomen toen C. sativa werd gebruikt in combinatie met T. orientalis (1:1) en toen P. guave werd gebruikt in combinatie met T. orientalis (1:1). Dit werd getoond door grotere zones van inhibitie. Deze synergie was waarschijnlijk te wijten aan het gecombineerde remmende effect van fenolen aanwezig in de extracten van het blad (dat wil zeggen, quercetine en galluszuur) en catechin, zoals gedetecteerd door HPTLC.

CONCLUSIE:

Extracten van het blad van C. sativa, T. orientalis en P. guave heeft potentieel voor de controle van beide in ziekenhuizen en in de gemeenschap-opgelopen MRSA. Bovendien werd het remmende effect versterkt toen extracten in combinatie werden gebruikt.

Source/Bron (NCBI English)

Science/Cells: Cannabis extracts are effective against bacteria resistant to antibiotics


Scientists investigated the antimicrobial activities of three plant extracts, including extracts from cannabis, against MRSA (methicillin-resistant Staphylococcus aureus). They found that the “leaf extracts of C. sativa, T. orientalis and P. guajava had potential for the control of both hospital- and community-acquired MRSA.”

Saaii College of Medical Science and Technology, Chaubepur, India.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany