Lage doses CBD verhogen psychedelische effecten van THC en hoge CBD doses verminderd deze effecten

04 februari 2019

Wetenschap/mens: Lage doses CBD verhogen psychedelische effecten van THC en hoge CBD doses verminderd deze effecten

In een placebo-gecontroleerde studie met 36 gezonde cannabis gebruikers hadden bij gelijktijdige inhalatie van lage doses CBD en THC een verhoogd psychedelische effect van THC, terwijl hoge doses CBD deze effecten beperkt. Onderzoekers van de School van Psychologie en Illawarra Healt en Medical Research Institute van de Universiteit van Wollongong, (Australië), publiceerde hun gegevens in de Europese archieven voor psychiatrie en klinische neurowetenschappen.

Deelnemers inhaleerde placebo versus CBD alleen (400 mg), THC alleen (8 mg) versus THC gecombineerd met laag (4 mg) of hoog (400 mg) doses CBD.

Doelstelling (blind waarnemende classificaties) en subjectieve (zelfbeoordeelde) sterkte van roes verschilden.

CBD toonde sommige bedwelmende eigenschappen ten opzichte van placebo.

Lage doses CBD wanneer gecombineerd met THC versterkt, terwijl hoge doses CBD  de bedwelmende effecten van THC verminderd.

De verhoging van de psychedelische effecten door lage dosis CBD was bijzonder prominent bij onregelmatige cannabisgebruikers.

Solowij N, Broyd S, Greenwood LM, van Hell H, Martelozzo D, Rueb K, Todd J, Liu Z, Galettis P, Martin J, Murray R, Jones A, Michie PT, Croft R. A randomised controlled trial of vaporised Δ9-tetrahydrocannabinol and cannabidiol alone and in combination in frequent and infrequent cannabis users: acute intoxication effects. EUR Arch Psychiatry Clin Neurosci, 19. Januar 2019 [im Druck]

Deutsch

Wissenschaft/Mensch: Niedrige CBD-Dosen erhöhten die psychedelischen Wirkungen von THC, aber hohe CBD-Dosen reduzierten diese Wirkungen

In einer placebokontrollierten Studie mit 36 gesunden Cannabiskonsumenten erhöhte die gleichzeitige Inhalation niedriger CBD-Dosen zusammen mit THC die psychedelischen Wirkungen von THC, während hohe CBD-Dosen diese Effekte verminderten. Forscher der School of Psychology und des Illawarra Health and Medical Research Institute der Universität von Wollongong (Australien) veröffentlichten ihre Daten im EURopäischen Archiv für Psychiatrie und klinische Neurowissenschaften. Die Teilnehmer inhalierten Placebo gegen CBD allein (400 mg), THC allein (8 mg) gegenüber THC in Kombination mit niedrigen (4 mg) oder hohen (400 mg) CBD-Dosen.

Die objektive (Blindbeobachterbewertungen) und die subjektive (Selbsteinstufung) Stärke der Berauschung unterschieden sich. CBD zeigte im Vergleich zum Placebo einige berauschende Eigenschaften. Niedrige CBD-Dosen in Kombination mit THC verstärkten sich, während hohe CBD-Dosen die berauschenden Wirkungen von THC reduzierten. Die Verstärkung der psychedelischen Wirkungen durch niedrig dosierte CBD war besonders stark bei gelegentlichen Cannabiskonsumenten.

Solowij N, Broyd S, Greenwood LM, van Hell H, Martelozzo D, Rueb K, Todd J, Liu Z, Galettis P, Martin J, Murray R, Jones A, Michie PT, Croft R. A randomised controlled trial of vaporised Δ9-tetrahydrocannabinol and cannabidiol alone and in combination in frequent and infrequent cannabis users: acute intoxication effects. EUR Arch Psychiatry Clin Neurosci, 19. Januar 2019 [im Druck]

 

English

Science/Human: Low doses of CBD increased psychedelic effects of THC and high CBD doses reduced these effects

In a placebo-controlled study with 36 healthy cannabis users concomitant inhalation of low CBD doses together with THC increased psychedelic effects of THC, while high doses of CBD reduced these effects. Researchers at the School of Psychology and Illawarra Health and Medical Research Institute of the University of Wollongong, Australia, published their data in the European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience. Participants inhaled placebo versus CBD alone (400 mg), THC alone (8 mg) versus THC combined with low (4 mg) or high (400 mg) doses of CBD.

Objective (blind observer ratings) and subjective (self-rated) measures of intoxication differed. CBD showed some intoxicating properties relative to placebo. Low doses of CBD when combined with THC enhanced, while high doses of CBD reduced the intoxicating effects of THC. The enhancement of intoxication by low-dose CBD was particularly prominent in infrequent cannabis users.

Solowij N, Broyd S, Greenwood LM, van Hell H, Martelozzo D, Rueb K, Todd J, Liu Z, Galettis P, Martin J, Murray R, Jones A, Michie PT, Croft R. A randomised controlled trial of vaporised Δ9-tetrahydrocannabinol and cannabidiol alone and in combination in frequent and infrequent cannabis users: acute intoxication effects. EUR Arch Psychiatry Clin Neurosci, 19. Januar 2019 [im Druck]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany