Liberalisering van CBD-producten leidde tot vermindering van andere medicijnen

28 september 2020

Wetenschap / Mens: Liberalisering van CBD-producten leidde tot de vermindering van andere medicijnen

Sommige regeringen over de hele wereld maken zich zorgen over de sterk toenemende consumptie van CBD (cannabidiol) -producten. Onderzoekers van de Faculteit Recht, Economie en Sociologie van de Universiteit van “Magna Graecia” in Catanzaro, Italië, en ook uit Duitsland onderzochten een geval van onbedoelde liberalisering van een op CBD gebaseerd product dat in 2017 in Italië plaatsvond.

Met behulp van unieke en hoogfrequente gegevens over de verkoop van geneesmiddelen op recept en gebruikmakend van de gespreide lokale beschikbaarheid van het nieuwe product in elke Italiaanse provincie, documenteren de onderzoekers een significant substitutie-effect tussen CBD-producten en anxiolytica, kalmerende middelen, opioïden, antidepressiva en antipsychotica. De auteurs concludeerden dat deze resultaten “suggereren dat een verbod op licht cannabisgebruik voorbij zou gaan aan de behoefte van patiënten aan effectieve symptoomverlichting”.

Wissenschaft/Mensch: Die Liberalisierung der CBD-Produkte führte zur Reduzierung anderer Arzneimittel

Einige Regierungen weltweit sind besorgt über den boomenden Konsum von CBD-Produkten (Cannabidiol). Forscher der Fakultät für Recht, Wirtschaft und Soziologie der Universität “Magna Graecia” in Catanzaro, Italien, sowie aus Deutschland untersuchten einen Fall von unbeabsichtigter Liberalisierung eines CBD-basierten Produkts, der 2017 in Italien auftrat.

Anhand einzigartiger und hochfrequenter Daten über den Verkauf verschreibungspflichtiger Medikamente und unter Ausnutzung der gestaffelten lokalen Verfügbarkeit des neuen Produkts in jeder italienischen Provinz dokumentieren die Forscher einen signifikanten Substitutionseffekt zwischen CBD-Produkten und Anxiolytika, Sedativa, Opioiden, Antidepressiva und Antipsychotika. Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass diese Ergebnisse” darauf hindeuten, dass ein Verbot dieses leichten Cannabiskonsums die Bedürfnisse der Patienten nach einer wirksamen Linderung ihrer Symptome außer Acht lassen würde”.

Science/Human: The liberalisation of CBD products resulted in the reduction of other medicinal drugs

Some governments worldwide are concerned about the booming use of CBD (cannabidiol) products. Researchers of the Department of Law, Economics and Sociology at “Magna Graecia” University in Catanzaro, Italy, as well as from Germany studied a case of unintended liberalization of a CBD-based product that occurred in Italy in 2017.

Using unique and high-frequency data on prescription drug sales and by exploiting the staggered local availability of the new product in each Italian province, researchers document a significant substitution effect between CBD products and anxiolytics, sedatives, opioids, anti-depressants and anti-psychotics. Authors concluded that these results “suggest that bans on light cannabis use would disregard the needs of patients to seek effective reliefs of their symptoms.”

Carrieri V, Madio L, Principe F. Do-It-Yourself medicine? The impact of light cannabis liberalization on prescription drugs. J Health Econ. 2020;74:102371.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook