Zowel CBD als CBG vertonen antioxidatieve en neuroprotectieve effecten in hersencellen.

15 juni 2020

Wetenschap / cellen: Zowel CBD als CBG vertonen antioxidatieve en neuroprotectieve effecten in hersencellen.

Celstudies met astrocyten, immuuncellen in de hersenen tonen aan dat CBD en CBG mogelijk antioxidatieve effecten hebben, terwijl ze ook beschermende effecten kunnen hebben op zenuwcellen.

Cannabidiol (CBD) en cannabigerol (CBG) zijn Cannabis sativa terpenofenolen. Hoewel de effectiviteit van CBD tegen neurologische aandoeningen al is aangetoond, is er niets bekend over CBG.

Daarom werd een vergelijking van de effecten van deze verbindingen uitgevoerd in twee experimentele modellen die de oxidatieve stress en neurotoxiciteit nabootsen die optreden bij neurologische aandoeningen.

Astrocyten van ratten werden blootgesteld aan waterstofperoxide en de levensvatbaarheid van cellen, de productie van reactieve zuurstofsoorten en het optreden van apoptose werden onderzocht.

Cortexen werden blootgesteld aan K + 60 mM depolariserende stimulus en serotonine (5-HT) -omzet, 3-hydroxykinurenine en kynureninezuurniveaus werden gemeten.

Een proteoomanalyse en bio-informatica en dockingstudies werden uitgevoerd.

Beide verbindingen oefenden antioxiderende effecten uit in astrocyten en herstelden het cortexniveau van 5-HT uitgeput door neurotoxische stimuli, terwijl alleen CBD de basale niveaus van 3-hydroxykinurenine en kynureninezuur herstelde.

CBG was minder effectief dan CBD bij het herstellen van de niveaus van eiwitten die betrokken zijn bij exocytose van neurotransmitters.

Dockinganalyses voorspelden de remmende effecten van deze verbindingen op de neurokinine B-receptor.

Conclusie: De resultaten in het in vitro systeem suggereren niet-neuronale hersencellen als doelwit bij de behandeling van oxidatieve aandoeningen, terwijl bevindingen in het ex vivo systeem en dockinganalyses de potentiële rol van CBD en CBG als neuroprotectieve middelen impliceren.

Afdeling Farmacie, Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio”, Chieti, Italië.

Wissenschaft/Zellen: Sowohl CBD als auch CBG zeigen antioxidative und neuroprotektive Wirkungen in Gehirnzellen

Zellstudien mit Astrozyten, Immunzellen im Gehirn, zeigen, dass CBD und CBG möglicherweise antioxidative Wirkungen haben, während sie bei Nervenzellen auch schützende Wirkungen haben können.

Abteilung für Pharmazie, Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio”, Chieti, Italien.

Science/Cells: Both CBD and CBG show antioxidant and neuroprotective effects in brain cells

Cell studies with astrocytes, immune cells in the brain, show that CBD and CBG may have antioxidant effects, while they may also have protective effects in nerve cells.

Department of Pharmacy, Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio”, Chieti, Italy.

Giacomo VD, et al. Int J Mol Sci 2020;21(10).

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook