Cannabis verbetert naast standaardmedicatie de motorische prestaties verder bij patiënten met multiple sclerose

09 juni 2020

Wetenschap / mens: cannabis verbetert naast standaardmedicatie de motorische prestaties verder bij patiënten met multiple sclerose

In een gecontroleerd onderzoek vonden patiënten met multiple sclerose een significante verbetering in vergelijking met een standaardbehandeling wanneer ze werden behandeld met een cannabisspray (Sativex®). De studie, uitgevoerd door IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo in Messina, Italië, vergeleek 20 patiënten met multiple sclerose die de cannabisspray ontvingen naast lopende orale anti-spastische therapie (groep A) en 20 patiënten die alleen lopende anti-spastische therapie kregen ( Groep B).

De meting van functionele onafhankelijkheid verbeterde meer in groep A dan in groep B. Bovendien daalde de 10 meter looptest meer in groep A dan in groep B. De auteurs ontdekten dat deze en andere resultaten aantonen dat dit ” Een aanpak bij het verbeteren van de loopprestaties bij patiënten met MS nuttig zou kunnen zijn “.

Wissenschaft/Mensch: Cannabis zusätzlich zur Standardmedikation verbessert die motorische Leistung bei Patienten mit Multipler Sklerose weiter

In einer kontrollierten Studie fanden Patienten mit Multipler Sklerose bei einer Zusatzbehandlung mit einem Cannabisspray (Sativex®) im Vergleich zur Standardbehandlung eine signifikante Verbesserung. Die vom IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo in Messina, Italien, durchgeführte Studie verglich 20 Patienten mit Multipler Sklerose, die den Cannabis-Spray zusätzlich zur laufenden oralen antispastischen Therapie erhielten (Gruppe A), und 20 Patienten, die nur die laufende antispastische Therapie erhielten (Gruppe B).

Die Messung der funktionellen Unabhängigkeit verbesserte sich in Gruppe A stärker als in Gruppe B. Darüber hinaus nahm der 10-Meter-Gehtest in Gruppe A stärker ab als in Gruppe B. Die Autoren stellten fest, dass diese und andere Ergebnisse zeigen, dass dieser “Ansatz bei der Verbesserung der Gangleistung bei Patienten mit MS nützlich sein könnte”.

Science/Human: Cannabis in addition to standard medication further improves motor performance in patients with multiple sclerosis

In a controlled study patients with multiple sclerosis found significant improvement with an add-on treatment with a cannabis spray (Sativex®) compared to standard treatment. The study conducted by the IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo in Messina, Italy, compared 20 patients with multiple sclerosis, who received the cannabis spray in addition to the ongoing oral antispastic therapy (group A), and 20 patients only receiving the ongoing antispastic therapy (group B).

The Functional Independence Measure improved in group A more than in group B. Moreover, 10 metres walking test decreased in group A more than in group B. authors noted that these and other findings show that this “approach could be useful in improving gait performance in patients with MS.”

Calabrò RS, Russo M, Naro A, Ciurleo R, D’Aleo G, Rifici C, Balletta T, La Via C, Destro M, Bramanti P, Sessa E. Nabiximols plus robotic assisted gait training in improving motor performances in people with Multiple Sclerosis. Mult Scler Relat Disord. 2020;43:102177.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook