CBD vermindert de ontstekingsreacties in macrofagen

03 juni 2020

Wetenschap / cellen: CBD vermindert de ontstekingsreacties in macrofagen

Onderzoek naar de effecten van CBD op het zogenaamde NLRP3-inflammatosoom in macrofagen toonde aan dat de ontstekingsremmende effecten van CBD vergelijkbaar waren met die van bekende NLRP3-inflammatoire remmers en betrokken waren bij de P2X7-receptor .

De auteurs concludeerden dat “CBD-remmende effecten op het NLRP3-inflammasoom kunnen bijdragen aan de algehele ontstekingsremmende effecten die voor deze fytocannabinoïde zijn gemeld.”

College of Pharmacy, University of Rhode Island, Kingston, USA.

Wissenschaft/Zellen: CBD reduziert die Entzündungsreaktionen in Makrophagen

Untersuchungen der Auswirkungen von CBD auf das sogenannte NLRP3-Intflammatosom in Makrophagen zeigten, dass die entzündungshemmenden Wirkungen von CBD ähnlich denen bekannter NLRP3-Intflammatosom-Inhibitoren waren und den P2X7-Rezeptor involvierten.

Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass “CBD-hemmende Wirkungen auf das NLRP3-Intflammasom zu den für dieses Phytocannabinoid berichteten entzündungshemmenden Wirkungen insgesamt beitragen könnten”.

Hochschule für Pharmazie, Universität von Rhode Island, Kingston, USA.

Science/Cells: CBD reduces the inflammatory reactions in macrophages

Investigations of the effects of CBD on the so-called NLRP3 inflammatosome in macrophages showed, that the anti-inflammatory effects of CBD were similar to those by known NLRP3 inflammatosome inhibitors and involved the P2X7 receptor.

Authors concluded that “CBD inhibitory effects on the NLRP3 inflammasome may contribute to the overall anti-inflammatory effects reported for this phytocannabinoid.”

College of Pharmacy, University of Rhode Island, Kingston, USA.

Liu C, et al. J Nat Prod, 6. Mai 2020 [im Druck]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook