In Israël keurt de regering export van medicinale cannabis voor medicinale doeleinden goed

02 juni 2020

Israël: regering keurt export van medicinale cannabis voor medische doeleinden goed

Israël heeft op 13 mei toestemming gegeven voor export van medicinale cannabis, wat de weg vrijmaakt voor overzeese verkopen die de regering verwacht honderden miljoenen dollars aan inkomsten te zullen genereren. “Dit is een belangrijke stap voor exporteurs en de Israëlische industrie, die zowel de uitbreiding van de exportmogelijkheden als de werkgelegenheid op dit gebied  mogelijk zullen maken”, zei minister van Economie Eli Cohen.

Israel: Regierung genehmigt Export von Cannabis für medizinische Zwecke

Israel hat am 13. Mai die Genehmigung für den Export von medizinischem Cannabis erteilt und damit den Weg für Verkäufe ins Ausland geebnet, von denen die Regierung erwartet, dass sie Hunderte von Millionen Dollar an Einnahmen einbringen werden. “Dies ist ein bedeutender Schritt für die Exporteure und die israelische Industrie, der sowohl eine Ausweitung der Exportmöglichkeiten als auch eine steigende Beschäftigung … in diesem Bereich ermöglichen wird”, sagte Wirtschaftsminister Eli Cohen.

Israel: government approves exports of cannabis for medical use

Israel gave approval on 13 May for exports of medical cannabis, paving the way for sales abroad that the government expects to produce hundreds of millions of dollars in revenue. „This is a significant step for exporters and the Israeli industry, which will enable both expansion of export opportunities as well as rising employment … in the field,” said Economy Minister Eli Cohen.

Reuters vom 13. Mai 2020

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook