In klinische onderzoeken heeft CBD oftewel cannabidiol weinig ernstige bijwerkingen

18 april 2020

Wetenschap / mens: CBD heeft weinig ernstige bijwerkingen in klinische onderzoeken.

Volgens een overzicht van klinische onderzoeken met CBD hebben auteurs ontdekt dat de cannabinoïde “goed wordt verdragen en relatief weinig ernstige bijwerkingen heeft, maar interacties met andere medicijnen moeten zorgvuldig worden gecontroleerd.”

Cannabidiol (CBD) wordt onderzocht als behandeling voor verschillende medische aandoeningen, maar er is onzekerheid over de veiligheid ervan.

We hebben de eerste systematische review en meta-analyse uitgevoerd van de bijwerkingen van CBD bij alle medische indicaties. Er werden dubbelblinde gerandomiseerde, placebogecontroleerde klinische onderzoeken van ≥7 dagen opgenomen.

Twaalf onderzoeken hebben gegevens van 803 deelnemers bijgedragen aan de meta-analyse. Vergeleken met placebo werd CBD om welke reden dan ook geassocieerd met een verhoogde kans op ontwenning (OR 2,61, 95% BI: 1,38-4,96) of als gevolg van bijwerkingen (OR 2,65, 95% BI: 1,04-6,80), een ernstige bijwerking (OR 2,30, 95% BI: 1,18-4,48), ernstige bijwerkingen gerelateerd aan abnormale leverfunctietests (OR 11.19, 95% BI: 2.09-60.02) of longontsteking (OR 5.37, 95% BI: 1.17-24.65), een bijwerking (OR 1.55, 95% BI: 1.03-2.33), nadelig voorvallen als gevolg van verminderde eetlust (OR 3,56, 95% BI: 1,94-6,53), diarree (OR 2,61, 95% BI: 1,46-4,67), slaperigheid (OR 2,23, 95% BI: 1,07-4,64) en sedatie (OR 4,21 95% BI: 1,18-15,01)

Associaties met abnormale leverfunctietesten, slaperigheid, sedatie en longontsteking waren beperkt tot epilepsiestudies bij kinderen, waarbij CBD mogelijk een wisselwerking heeft gehad met andere medicijnen zoals clobazam en / of natriumvalproaat. Na uitsluiting van onderzoeken naar epilepsie bij kinderen, was diarree de enige nadelige uitkomst die verband hield met de behandeling met CBD (OR 5.03, 95% BI: 1.44-17.61).

Samenvattend suggereren de beschikbare gegevens van klinische onderzoeken dat CBD goed wordt verdragen en relatief weinig ernstige bijwerkingen heeft, maar interacties met andere medicijnen moeten zorgvuldig worden gecontroleerd.

Aanvullende veiligheidsgegevens van klinische onderzoeken buiten epilepsiesyndromen bij kinderen en van onderzoeken naar vrij verkrijgbare CBD-producten zijn nodig om te beoordelen of de conclusies uit klinische onderzoeken breder kunnen worden toegepast.

King’s College London, Department of Psychosis Studies, Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience, London, UK.

Wissenschaft/Mensch: CBD hat nur wenige schwerwiegende unerwünschte Wirkungen in klinischen Studien

Laut einer Überprüfung klinischer Studien mit CBD stellten die Autoren fest, dass das Cannabinoid “gut verträglich ist und relativ wenige schwerwiegende unerwünschte Wirkungen hat, jedoch sollten die Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten sorgfältig überwacht werden”.

King’s College London, Abteilung für Psychosestudien, Institut für Psychiatrie, Psychologie und Neurowissenschaften, London, Großbritannien.

Science/Human: CBD has few serious adverse effects in clinical studies

According to a review of clinical studies with CBD authors found that the cannabinoid “is well tolerated and has relatively few serious adverse effects, however interactions with other medications should be monitored carefully.”

King’s College London, Department of Psychosis Studies, Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience, London, UK.


Chesney E, et al.Neuropsychopharmacology, 8. April 2020 [im Druck]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook