Volgens onderzoek kan CBD arteriële stijfheid verminderen en de functie van de binnenbekleding van bloedvaten verbeteren

17 maart 2020

Wetenschap / Mens: CBD kan arteriële stijfheid verminderen en de functie van de binnenbekleding van bloedvaten verbeteren

In een studie bij 26 gezonde mannen, die in een gerandomiseerd placebo-gecontroleerd onderzoek 600 mg CBD of placebo werd toegedied gedurende 7 dagen, veroorzaakte de cannabinoïde een zeer geringe verlaging van de bloeddruk. Dit effect werd niet meer waargenomen na 7 dagen. Bovendien verbeterde de CBD arteriële stijfheid en endotheelfunctie. De studie werd uitgevoerd door de School of Medicine aan de Universiteit van Nottingham Royal Derby Hospital, het Verenigd Koninkrijk. 13 Mannen kregen placebo en 13 orale CBD.

Vergelijking met placebo verminderde CBD de gemiddelde arteriële druk in ruststand na acute toediening significant met gemiddeld 2 mmHg, maar niet na herhaalde toediening. Zeven dagen na het begin van de toediening van de CBD, was de diameter van de halsslagader toegenomen. Binnen de CBD groep verminderde herhaalde toediening de arteriële stijfheid tot 7 dagen en de functie van de endotheelcellen van de binnenbekleding van de slagaders verbeterde. De auteurs schreven dat “vermindering van arteriële stijfheid en verbeteren van de endotheelfunctie na herhaalde toediening van de CBD resultaten zijn die verder onderzoek in populaties met vaatziekte rechtvaardigen.”

Sultan SR, O’Sullivan SE, England TJ. The effects of acute and sustained cannabidiol dosing for seven days on the haemodynamics in healthy men: A randomised controlled trial. Br J Clin Pharmacol, 3. März 2020. [im Druck]

Wissenschaft/Mensch: CBD kann die arterielle Steifigkeit verringern und die Funktion der Innenauskleidung von Arterien verbessern

In einer Studie mit 26 gesunden Männern, denen in einer randomisierten, placebokontrollierten Studie 600 mg CBD oder Placebo über 7 Tage verabreicht wurde, verursachte das Cannabinoid eine sehr geringfügige Senkung des Blutdrucks. Dieser Effekt wurde nach 7 Tagen nicht mehr beobachtet. Darüber hinaus verbesserte das CBD die arterielle Steifigkeit und die Endothelfunktion. Die Studie wurde an der School of Medicine der Universität Nottingham im Royal Derby Hospital, Großbritannien, durchgeführt. 13 Männer erhielten das Placebo und 13 orale CBD.

Im Vergleich zum Placebo verringerte CBD den mittleren arteriellen Ruhedruck nach akuter Verabreichung signifikant um durchschnittlich 2 mmHg, nicht aber nach wiederholter Verabreichung. Sieben Tage nach Beginn der CBD-Gabe erhöhte sich der Durchmesser der Halsschlagader. Innerhalb der CBD-Gruppe verringerte die wiederholte Verabreichung die arterielle Steifigkeit bis zum 7. Tag und verbesserte die Funktion der Endothelzellen, der Innenauskleidung der Arterien. Die Autoren schrieben, dass “die Verringerung der arteriellen Steifigkeit und die Verbesserung der Endothelfunktion nach wiederholter Verabreichung der CBD Ergebnisse sind, die eine weitere Untersuchung in Populationen mit Gefäßerkrankungen rechtfertigen”.

Sultan SR, O’Sullivan SE, England TJ. The effects of acute and sustained cannabidiol dosing for seven days on the haemodynamics in healthy men: A randomised controlled trial. Br J Clin Pharmacol, 3. März 2020. [im Druck]

Science/Human: CBD may reduce arterial stiffness and improve function of the inner lining of arteries

In a study with 26 healthy men, who were given 600 mg of CBD or placebo for 7 days in a randomised placebo-controlled study, the cannabinoid caused a very low decrease in blood pressure. This effect was in no longer observed after 7 days. In addition, CBD improved arterial stiffness and improved endothelial function. The study was conducted at the School of Medicine of the University of Nottingham in the Royal Derby Hospital, UK. 13 received the placebo and 13 oral CBD.

Compared to placebo, CBD significantly reduced resting mean arterial pressure by a mean of 2 mm Hg after acute dosing, but not after repeated dosing. Seven days of CBD increased internal carotid artery diameter. Within the CBD group, repeated dosing reduced arterial stiffness by day 7 and improved function of the endothelial cells, the inner lining of arteries. Authors wrote that the “reduction in arterial stiffness and improvements in endothelial function after repeated CBD dosing are findings that warrant further investigation in populations with vascular diseases.”

Sultan SR, O’Sullivan SE, England TJ. The effects of acute and sustained cannabidiol dosing for seven days on the haemodynamics in healthy men: A randomised controlled trial. Br J Clin Pharmacol, 3. März 2020. [im Druck]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

 

 

Lees ook

Wat voor effect heeft cannabis op je hart?

Welk effect heeft cannabis op je hart?

Op de IACM: