Cannabidiol (CBD) kan tacrolimus niveaus bij patiënten met een nierziekte verhogen

09 februari 2020

Wetenschap: CBD kan tacrolimus niveaus bij patiënten met een nierziekte verhogen

In een recensie op cannabinoïden bij patiënten met een nierziekte merkte ze ook op dat CBD de niveaus van tacrolimus kan verhogen, een immunosuppressief middel gebruikt na orgaantransplantatie om het risico op orgaanafstoting te verminderen. .

Afdeling Nefrologie, Department of Medicine, Icahn School of Medicine aan de Mount Sinai, New York, USA.

Rein JL. Curr Opin Nephrol Hypertens. 2020;29(2):248-257

 

Science: CBD may raise tacrolimus levels in patients with kidney disease

In a review on cannabinoids in patients with kidney disease they also noted that CBD may raise the levels of tacrolimus, an immunosuppressive agent used after organ transplant to reduce the risk of organ rejection.

Division of Nephrology, Department of Medicine, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, USA.

Rein JL. Curr Opin Nephrol Hypertens. 2020;29(2):248-257

 

Wissenschaft: CBD kann den Tacrolimus-Spiegel bei Patienten mit Nierenerkrankungen erhöhen

In einem Bericht über Cannabinoide bei nierenkranken Patienten stellten die Autoren unter anderem fest, dass CBD die Werte von Tacrolimus, ein Immunsuppressivum, das nach einer Organtransplantation verwendet wird, um das Risiko einer Organabstoßung zu verringern, erhöhen kann.

Abteilung für Nephrologie, Abteilung für Medizin, Icahn School of Medicine am Mount Sinai, New York, USA.

Rein JL. Curr Opin Nephrol Hypertens. 2020;29(2):248-257

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook