CBD kan nuttig zijn bij graft-versus-host ziekte die kan optreden na een beenmergtransplantatie

10 september 2019

Wetenschap / Mens: CBD kan nuttig zijn bij graft-versus-host ziekte die kan optreden na een beenmergtransplantatie

Kalytera Therapeutics heeft de tweede fase van een studie voltooid, die de mogelijkheid onderzoekt voor de behandeling met CBD bij graft versus host ziekte . Het is aangetoond dat CBD de waarschijnlijkheid de ziekte te ontwikkelen aanzienlijk kan verminderen. Graft versus host disease (GVHD) is een ziekte die vaak wordt ontwikkeld door patiënten die een beenmergtransplantatie hebben ontvangen of stamceltransplantatie . De ziekte treedt op als witte bloedcellen uit de gedoneerde beenmerg of stamcellen  (het implantaat) beginnen met aanvallen van eigen cellen van de patiënt (de cellen van de gastheer).

Kalytera heeft de resultaten van de tweede fase van de klinische proef geëvalueerd. De studie volgde 48 transplantatie patiënten gedurende 16 maanden na de ingreep. De resultaten toonden aan dat slechts 8% van de patiënten die een lage dosis van CBD graad 2-4 ontvangen ontwikkeld acute GVHD. De historische norm voor patiënten met acute GVHD in de rang 2-4 is 60-70%. De resultaten waren positief met een gemiddelde dosis van CBD bij patiënten omdat er geen patiënten waren die de ziekte ontwikkelden. Een fase 3 trial zal een dubbel-blind placebo-gecontroleerde klinische trial zijn. In het onderzoek krijgen 50 patiënten tweemaal daags een dosis van ofwel 150 mg CBD of placebo aangereikt. De patiënten  worden op verschillende klinische sites in Australië en Israël uitgezocht. De duur is ongeveer 12 maanden.

Cannabis exchange in August 2019

Deutsch

Wissenschaft/Mensch: CBD kann bei Graft versus Host-Reaktionen hilfreich sein, die nach einer Knochenmarktransplantation auftreten können

Kalytera Therapeutics hat die zweite Phase einer Studie abgeschlossen, die die Möglichkeit der Verwendung von CBD als Behandlung von Graft versus Host Disease untersucht. Es wurde gezeigt, dass CBD die Wahrscheinlichkeit, die Erkrankung zu entwickeln, deutlich reduzieren kann. Graft versus Host Disease (GvHD) ist eine Erkrankung, die oft von Patienten entwickelt wird, die eine Knochenmark- oder Stammzelltransplantation erhalten haben. Die Krankheit tritt auf, wenn weiße Blutkörperchen aus dem gespendeten Knochenmark oder den Stammzellen (dem Transplantat) beginnen, die eigenen Zellen des Patienten (die Zellen des Wirtes) anzugreifen.

Kalytera hat die Ergebnisse für die zweite Phase ihrer klinischen Studie ausgewertet. Die Studie begleitete 48 Transplantationspatienten für 16 Monate nach dem Eingriff. Die Ergebnisse zeigten, dass nur 8 % Patienten, die eine niedrige Dosis von CBD erhielten, Grad 2-4 einer akuten GvHD entwickelten. Die historische Norm für Patienten mit akuter GvHD im Grad 2-4 liegt bei 60-70 %. Die Ergebnisse waren bei Patienten mit einer mittleren Dosis CBD noch positiver, da keine Patienten die Krankheit entwickelten. Eine Phase-3-Studie wird eine doppelblinde placebokontrollierte klinische Studie sein. In der Studie werden 50 Patienten zweimal täglich entweder eine Dosis von 150 mg CBD oder Placebo verabreicht. Die Patienten werden an verschiedenen klinischen Standorten in Australien und Israel durchgeführt. Die Dauer beträgt etwa 12 Monate.

Cannabis exchange in August 2019

English

Science/Human: CBD may be helpful in graft-versus-host disease, which may occur after bone marrow transplantation

Kalytera Therapeutics has concluded the second phase of a study examining the possibility of using CBD as a treatment for Graft versus Host Disease. It has been shown that CBD may significantly reduce the chance of developing the condition. Graft versus Host Disease (GvHD) is a condition that is often developed by patients who have received a blood marrow or stem cell transplant. The disease occurs when white blood cells from the donated bone marrow or stem cells (the graft) begin to attack the patient’s own (the host’s) cells.

Kalytera has assessed the results for the second phase of their clinical trial. The study followed 48 transplant patients for 16 months following the procedure. The results showed that only 8% patients receiving a low dose of CBD developed grade 2-4 acute GvHD. The historic norm for patients developing grade 2-4 acute GvHD is 60%-70%. The results were even more positive in patients given a medium dose of CBD, with no patients developing the disease. Phase 3 of the study will be a double-blind placebo-controlled clinical trial. In the trial, 50 patients will be given either a 150mg dose of CBD or placebo, twice daily. Patients will be carried out across clinical sites in Australia and Israel, and the duration will be approximately 12 months.

Cannabis exchange in August 2019

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany