Gebruik cannabis bij oudere volwassenen kan gezondheid hersenen verbeteren en vermindert cognitieve functie niet

18 maart 2020

Wetenschap / Mens: Cannabis vermindert de cognitieve functie bij oudere volwassenen niet, maar kan de gezondheid van de hersenen verbeteren

Een studie door wetenschappers van de School of Public Health aan de Universiteit van Haifa, Israël, concludeerde dat: “de beperkte informatie over deze belangrijke kwestie suggereert dat de consumptie op oudere leeftijd niet kan worden gelinkt aan slechtere cognitieve prestaties, dus de schadelijke effecten van cannabisgebruik op jonge leeftijd kan niet worden overgedragen aan het verbruik op oudere leeftijd. Integendeel, gebruik op oudere leeftijd kan worden geassocieerd met een verbeterde gezondheid van de hersenen, in overeenstemming met de bekende neuroprotectieve eigenschappen van verschillende cannabinoïden. Niettemin kan de huidige op bewijs gebaseerde conclusies niet worden getrokken, omdat er geen onderzoek is met een sterk methodisch ontwerp”.

De auteurs concentreerde zich op de literatuur van oude diermodellen en humane studies, ze concentreerde zich op de relatie tussen cannabisgebruik op middelbare en oudere leeftijd en cognitie. Het rapport benadrukt het gebrek aan kennis over cannabisgebruik in het latere leven en cognitieve gezondheid en bespreekt de beperkte resultaten in de context van de ingrijpende veranderingen in de houding en het beleid.

Weinstein G, Sznitman SR. The implications of late-life cannabis use on brain health: A mapping review and implications for future research. Ageing Res Rev. 2020;59:101041.

Wissenschaft/Mensch: Cannabis reduziert die kognitive Funktion bei älteren Erwachsenen nicht, kann aber die Gesundheit des Gehirns verbessern

Eine Untersuchung von Wissenschaftlern der School of Public Health der Universität Haifa, Israel, kam zu dem Schluss, dass “die begrenzte Evidenz zu diesem wichtigen Thema darauf hindeutet, dass der Konsum im höheren Alter nicht mit einer schlechteren kognitiven Leistung in Verbindung gebracht werden kann, so dass sich die schädlichen Auswirkungen des Cannabiskonsums im frühen Alter möglicherweise nicht auf den Konsum im höheren Alter übertragen lassen. Vielmehr kann der Konsum im Alter in Übereinstimmung mit den bekannten neuroprotektiven Eigenschaften verschiedener Cannabinoide mit einer verbesserten Gehirngesundheit in Verbindung gebracht werden. Dennoch können aus der gegenwärtigen Evidenzbasis keine festen Schlussfolgerungen gezogen werden, da es keine Forschung mit einem starken methodischen Design gibt”.

Die Autoren überprüften die Literatur aus alten Tiermodellen und Humanstudien und konzentrierten sich dabei auf den Zusammenhang zwischen Cannabiskonsum im mittleren und hohen Alter und der Kognition. Der Bericht hebt die Wissenslücke über den Cannabiskonsum im späten Leben und die kognitive Gesundheit hervor und diskutiert die begrenzten Ergebnisse im Zusammenhang mit den substanziellen Veränderungen in der Einstellung und Politik.

Weinstein G, Sznitman SR. The implications of late-life cannabis use on brain health: A mapping review and implications for future research. Ageing Res Rev. 2020;59:101041.

Science/Human: Cannabis does not reduce cognitive function in older adults, but may improve brain health

A review by scientists of the School of Public Health of the University of Haifa, Israel, concluded that the “limited evidence on this important topic suggests that use in older ages may not be linked with poorer cognitive performance, thus detrimental effects of early-life cannabis use may not translate to use in older ages. Rather, use in old ages may be associated with improved brain health, in accordance with the known neuroprotective properties of several cannabinoids. Yet, firm conclusions cannot be drawn from the current evidence-base due to lack of research with strong methodological designs.”

The authors reviewed the literature from old animal models and human studies, focusing on the link between use of cannabis in middle- and old-age and cognition. The report highlights the gap in knowledge on cannabis use in late-life and cognitive health, and discusses the limited findings in the context of substantial changes in attitudes and policies.

Weinstein G, Sznitman SR. The implications of late-life cannabis use on brain health: A mapping review and implications for future research. Ageing Res Rev. 2020;59:101041.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook