In de USA is er een stijging van 75% in het gebruik van cannabis bij senioren

03 maart 2020

VS:  75% Stijging gebruik Cannabis bij senioren

In een onderzoek gepubliceerd in JAMA Interne Geneeskunde, rapporteerde dat het aantal Amerikaanse volwassenen ouder dan 65 jaar die cannabis gebruiken bijna is verdubbeld gedurende een periode van drie jaar, van 2,4 procent in 2015 tot 4,2 procent in 2018 – een toename van 75 procent.

“We denken niet dat de toename in het gebruik te wijten is aan legalisatie, hoewel toenemende sociale aanvaardbaarheid in het algemeen deze stijgingen had kunnen helpen,” zei co-auteur Joseph J. Palamar, een universitair hoofddocent van de gezondheid van de bevolking aan de Universiteit van New York Langone Medical Center.

“Ik denk dat veel oudere mensen meer en meer horen over mogelijke medische toepassingen en veel van deze mensen zijn bereid om het uit te proberen om te zien hoe het werkt.”

UPI vom 24. Februar 2020

USA: Cannabis use increased by 75% in seniors

In research published in JAMA Internal Medicine, the number of U.S. adults over 65 who reported using cannabis nearly doubled over a three-year period, from 2.4 percent in 2015 to 4.2 percent in 2018 — an increase of 75 percent.

“We don’t think increases in use are due to legalization, although increasing social acceptability in general might have helped drive these increases,” co-author Joseph J. Palamar, an associate professor of population health at New York University Langone Medical Center.

“I think a lot of older people are hearing more and more about potential medical uses and many of these people are willing to try it out to see how it works.”

UPI vom 24. Februar 2020

USA: Cannabiskonsum bei Senioren um 75% gestiegen

Gemäß in JAMA Internal Medicine veröffentlichten Forschungsergebnissen hat sich die Zahl der über 65-Jährigen in den USA, die angaben, Cannabis zu konsumieren, über einen Zeitraum von drei Jahren fast verdoppelt, von 2,4 Prozent im Jahr 2015 auf 4,2 Prozent im Jahr 2018 – ein Anstieg um 75 Prozent.

“Wir glauben nicht, dass der Anstieg des Konsums auf die Legalisierung zurückzuführen ist, obwohl die zunehmende gesellschaftliche Akzeptanz im Allgemeinen dazu beigetragen haben könnte, diesen Anstieg voranzutreiben”, sagte Co-Autor Joseph J. Palamar, ein außerordentlicher Professor für Bevölkerungsgesundheit am Langone Medical Center der New York University.

“Ich glaube, dass viele ältere Menschen immer mehr über mögliche medizinische Anwendungen hören und viele dieser Menschen sind bereit, es auszuprobieren, um zu sehen, wie es funktioniert.

UPI vom 24. Februar 2020

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook