Ouderen kunnen voor verschillende symptomen profiteren van cannabis

11 november 2019

IACM / Wetenschap: Ouderen kunnen profiteren van cannabis voor verschillende symptomen

In een observationele studie van 184 patiënten ouder dan 65 jaar die werden behandeld met cannabis, werden verschillende symptomen verbeterd. Wetenschappers van de Ben Gurion Universiteit van de Negev, Israël, presenteerden hun resultaten van het onderzoek in het Journal of Clinical Medicine. De patiënten werden behandeld van april 2017 tot en met oktober 2018.

Na 6 maanden, nam 58% nog steeds cannabis, 64% waren vrouwen en de gemiddelde leeftijd was 81 jaar. 34% melde bijwerkingen, waarvan de meest voorkomende duizeligheid (12%) en slaperigheid en vermoeidheid (11%) waren. Van de respondenten gaf 85% een zekere verbetering in hun algemene conditie aan, waaronder pijn en slaapstoornissen, die niet konden worden behandeld met medicijnen. De auteurs schreven dat bijzondere voorzichtigheid nodig is ” bij oudere volwassenen, als gevolg van polyfarmacie, farmacokinetische veranderingen, die het zenuwstelsel aantasten en verhoogd cardiovasculair risico vormen.”

Abuhasira R, Ron A, Sikorin I, Novack V. Medical Cannabis for Older Patients-Treatment Protocol and Initial Results. J Clin Med. 2019;8(11).

Deutsch

IACM/Wissenschaft: Ältere Erwachsene können von Cannabis für verschiedene Symptome profitieren

In einer Beobachtungsstudie mit 184 Patienten über 65 Jahren, die mit Cannabis behandelt wurden, wurden mehrere Symptome gebessert. Wissenschaftler der Ben-Gurion University of the Negev, Israel, präsentierten ihre Studienergebnisse im Journal of Clinical Medicine. Die Patienten wurden von April 2017 bis Oktober 2018 behandelt.

Nach 6 Monaten nahmen 58 % noch Cannabis zu sich, 64 % waren Frauen und das Durchschnittsalter lag bei 81 Jahren. 34 % berichteten über unerwünschte Ereignisse, von denen die häufigsten Schwindelgefühle (12 %) sowie Schläfrigkeit und Müdigkeit (11 %) waren. Von den Befragten berichteten 85 % über eine gewisse Verbesserung ihres Allgemeinzustandes, einschließlich Schmerzen und Schlafstörungen, die nicht mit Medikamenten behandelt werden konnten. Die Autoren schrieben, dass besondere Vorsicht “bei älteren Erwachsenen geboten ist, aufgrund von Polypharmazie, pharmakokinetischen Veränderungen, Beeinträchtigung des Nervensystems und erhöhtem kardiovaskulären Risiko”.

Abuhasira R, Ron A, Sikorin I, Novack V. Medical Cannabis for Older Patients-Treatment Protocol and Initial Results. J Clin Med. 2019;8(11).

English

Science/Human: Older adults may benefit from cannabis for various symptoms

In observational study with 184 patients above 65 years of age treated with cannabis several symptoms were improved. Scientists from Ben-Gurion University of the Negev, Israel, presented their study results in the Journal of Clinical Medicine. Patients were treated from April 2017 to October 2018.

After 6 months 58% were still using cannabis, 64% were female, and the mean age was 81 years. 34 % reported adverse events, the most common of which were dizziness (12%) and sleepiness and fatigue (11%). Of the respondents, 85% reported some degree of improvement in their general condition, including pain and sleeping problems, that could not be treated by medication. Authors wrote that special caution “is warranted in older adults due to polypharmacy, pharmacokinetic changes, nervous system impairment, and increased cardiovascular risk.”

Abuhasira R, Ron A, Sikorin I, Novack V. Medical Cannabis for Older Patients-Treatment Protocol and Initial Results. J Clin Med. 2019;8(11).

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook