Door legalisering van Cannabis in Canada minder consumptie van bier

23 januari 2020

Canada: De legalisering van cannabis werd geassocieerd met een verminderde consumptie van bier

In het eerste volledige jaar van legale cannabis, daalden het biervolumes met 3%, volgens gegevens van Beer Canada. “Dit is veel meer dan de trends waargenomen tussen 2014 en 2018, waar in de bierindustrie de volumes met gemiddeld 0,3% daalden,” en lijkt verband te houden met Canada’s legalisering van cannabis in het najaar van 2018, zei Cowen analist Vivien Azer. Er is enige discussie over hoeveel invloed de legalisering van cannabis heeft op alcoholgebruik, hoewel enquêtes van cannabis gebruikers aangeven dat ze de neiging hebben om te minder te drinken als ze high zijn.

Bloomberg vom 7. Januar 2020

Canada: The legalisation of cannabis was associated with reduced beer consumption

In the first full year of legal cannabis, beer volumes fell by 3%, according to data by Beer Canada. “This is far worse than the trends seen between 2014 and 2018, where beer industry volumes fell an average 0.3%,” and appears to be related to Canada’s legalization of cannabis in late 2018, said Cowen analyst Vivien Azer. There’s some debate about how much impact cannabis legalization has on alcohol consumption, although surveys of cannabis users indicate that they tend to drink less when they’re high.

Bloomberg vom 7. Januar 2020

Kanada: Die Legalisierung von Cannabis war mit einem verringerten Bierkonsum verbunden

Im ersten vollen Jahr der Legalisierung von Cannabis ging das Biervolumen nach Angaben von Beer Canada um 3 % zurück. “Dies ist weitaus schlimmer als die Trends, die zwischen 2014 und 2018 beobachtet wurden, wo die Bierindustrie im Durchschnitt um 0,3 % zurückging” und scheint mit der kanadischen Legalisierung von Cannabis Ende 2018 zusammenzuhängen, sagte Cowen-Analystin Vivien Azer. Es gibt einige Diskussionen darüber, wie viel Einfluss die Legalisierung von Cannabis auf den Alkoholkonsum hat, obwohl Umfragen unter Cannabiskonsumenten zeigen, dass sie dazu neigen, weniger zu trinken, wenn sie high sind.

Bloomberg vom 7. Januar 2020

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook