Mensen die cannabis gebruiken bij HIV hebben betere cognitieve prestaties

27 december 2019

Wetenschap / Mens: Mensen die leven met HIV, die cannabis gebruiken, hebben betere cognitieve prestaties

In een studie met 679 mensen met hiv en 273 mensen zonder HIV werd het gebruik van cannabis geassocieerd met een lager percentage van neurocognitieve stoornissen. Het onderzoek werd uitgevoerd door wetenschappers aan de Universiteit van Californië in San Diego. Deelnemers voltooide neurocognitieve, neuromedicinale en middelengebruik assessments. HIV heeft nadelige effecten op het centrale zenuwstelsel, met inbegrip van een verhoogde ontsteking en neurale verwondingen en een risico van achteruitgang in cognitie.

Bij mensen met hiv die cannabis gebruiken, was het aandeel van neurocognitieve stoornissen lager dan bij patiënten met hiv die geen cannabis gebruiken (odds ratio: 0,53). De auteurs concludeerden dat hun bevindingen “suggereren dat blootstelling aan cannabis is gekoppeld aan een lagere kans op het NCI in de context van HIV. Een mogelijk mechanisme van dit resultaat is het anti-inflammatoire effect van cannabis, die van bijzonder belang kunnen zijn voor PLHIV [mensen met HIV].”

Watson CW, Paolillo EW, Morgan EE, Umlauf A, Sundermann EE, Ellis RJ, Letendre S, Marcotte TD, Heaton RK, Grant I. Cannabis Exposure is Associated With a Lower Likelihood of Neurocognitive Impairment in People Living With HIV. J Acquir Immune Defic Syndr. 2020;83(1):56-64.

Science/Human: People living with HIV, who use cannabis, have better neurocognitive performance

In a study with 679 people living with HIV and 273 people living without HIV the use of cannabis was associated with lower proportion of neurocognitive impairment. The research was conducted by scientists of the University of California in San Diego. Participants completed neurocognitive, neuromedical, and substance use assessments. HIV has adverse effects on the central nervous system, including increased inflammation and neural injury and confer risk of decline in cognition.

In people with HIV using cannabis the proportion of neurocognitive impairment was lower than in patients with HIV not using cannabis (odds ratio: 0.53). Authors concluded that their findings “suggest cannabis exposure is linked to a lower odds of NCI in the context of HIV. A possible mechanism of this result is the anti-inflammatory effect of cannabis, which may be particularly important for PLHIV [people living with HIV].”

Watson CW, Paolillo EW, Morgan EE, Umlauf A, Sundermann EE, Ellis RJ, Letendre S, Marcotte TD, Heaton RK, Grant I. Cannabis Exposure is Associated With a Lower Likelihood of Neurocognitive Impairment in People Living With HIV. J Acquir Immune Defic Syndr. 2020;83(1):56-64.

Wissenschaft/Mensch: Menschen, die mit HIV leben und Cannabis konsumieren, haben eine bessere neurokognitive Leistung

In einer Studie mit 679 Menschen, die mit HIV leben, und 273 Menschen ohne HIV Infektion wurde der Konsum von Cannabis mit einem geringeren Anteil an neurokognitiven Beeinträchtigungen in Verbindung gebracht. Die Untersuchung wurde von Wissenschaftlern der Universität von Kalifornien in San Diego durchgeführt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schlossen neurokognitive und neuromedizinische Untersuchungen sowie Untersuchungen zum Substanzkonsum ab. HIV hat nachteilige Auswirkungen auf das zentrale Nervensystem, einschließlich erhöhter Entzündungen und neuronaler Verletzungen, und birgt das Risiko einer Abnahme der Kognition.

Bei Menschen mit HIV, die Cannabis konsumieren, war der Anteil der neurokognitiven Beeinträchtigung geringer als bei HIV-Patienten, die kein Cannabis konsumieren (Odds Ratio: 0,53). Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass ihre Ergebnisse “darauf hindeuten, dass die Cannabisexposition mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit von NCI im Zusammenhang mit HIV verbunden ist. Ein möglicher Mechanismus dieses Ergebnisses ist die entzündungshemmende Wirkung von Cannabis, die besonders wichtig für PLHIV [Menschen mit HIV] sein kann”.

Watson CW, Paolillo EW, Morgan EE, Umlauf A, Sundermann EE, Ellis RJ, Letendre S, Marcotte TD, Heaton RK, Grant I. Cannabis Exposure is Associated With a Lower Likelihood of Neurocognitive Impairment in People Living With HIV. J Acquir Immune Defic Syndr. 2020;83(1):56-64.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook