Dagelijks cannabisgebruik beschermt de lever bij mensen met HIV en Hepatitis C

16 november 2017

Wetenschap/Mens: Dagelijks cannabisgebruik beschermt de lever bij mensen met HIV en Hepatitis C

In een studie met 838 patiënten, die zowel met HIV als ook met het Hepatitis C-Virus geinfecteerd waren, was dagelijks cannabisgebruik met een aanzienlijk verminderd risico van het ontwikkelen van een vette lever verbonden. Dit melden onderzoekers van het INSERM in Marseille (Frankrijk). Bij patiënten, die zowel met HIV als ook met Hepatitis C-Virus besmet zijn, komt een vette lever vaak voor.

Bij de patiënten in de studie groep gaven 40.1% een steatosis (vette lever) aan. 14% gaven een dagelijks gebruik van cannabis, 11,7% een regelmatige consumptie en 74% niet of occasionele consumptie aan. Dagelijkse cannabisconsumptie was  verbonden met een verlaagde frequentie van een vette lever. De auteurs concludeerden dat “dagelijks cannabisgebruik een beschermende factor tegen steatosis bij HIV-HCV besmette patiënten kan zijn”.

Nordmann S, Vilotitch A, Roux P, Esterle L, Spire B, Marcellin F, Salmon-Ceron D, Dabis F, Chas J, Rey D, Wittkop L, Sogni P, Carrieri P; ANRS CO13 HEPAVIH Study Group. Daily cannabis and reduced risk of steatosis in human immunodeficiency virus and hepatitis C virus co-infected patients (ANRS CO13-HEPAVIH). J Viral Hepat, 6. Oktober 2017 [Im Druck]


German:

Wissenschaft/Mensch: Täglicher Cannabiskonsum könnte die Leber bei Menschen mit HIV und Hepatitis C schützen

In einer Studie mit 838 Patienten, die sowohl mit HIV als auch mit dem Hepatitis C-Virus infiziert waren, war täglicher Cannabiskonsum mit einem signifikant reduzierten Risiko für die Entwicklung einer Fettleber verbunden. Das berichteten Forscher vom INSERM in Marseille (Frankreich). Bei Patienten, die sowohl mit dem HIV als auch mit dem Hepatitis C-Virus infiziert sind, ist eine Fettleber häufig.

Bei den Patienten in der Studiengruppe wiesen 40,1 % eine Steatose (Fettleber) auf. 14 % gaben einen täglichen Cannabiskonsum an, 11,7 % einen regelmäßigen Konsum und 74 % keinen oder einen gelegentlichen Konsum. Täglicher Cannabiskonsum war mit einer reduzierten Häufigkeit einer Fettleber verbunden. Die Autoren folgerten, dass „täglicher Cannabiskonsum ein schützender Faktor gegen Steatose bei HIV-HCV koinfizierten Patienten sein könnte“.

Nordmann S, Vilotitch A, Roux P, Esterle L, Spire B, Marcellin F, Salmon-Ceron D, Dabis F, Chas J, Rey D, Wittkop L, Sogni P, Carrieri P; ANRS CO13 HEPAVIH Study Group. Daily cannabis and reduced risk of steatosis in human immunodeficiency virus and hepatitis C virus co-infected patients (ANRS CO13-HEPAVIH). J Viral Hepat, 6. Oktober 2017 [Im Druck]


 

English

Science/ Human: Daily cannabis use may protect the liver in people with HIV and hepatitis C

In a study with 838 patients, who are both infected with HIV and the hepatitis C virus daily cannabis use was associated with a significantly reduced risk of fatty liver, researchers of INSERM in Marseille, France, reported. Fatty liver is common in Human Immunodeficiency Virus (HIV) – Hepatitis C Virus (HCV) co-infected patients.

Among study sample patients 40.1% had steatosis (fatty liver). Fourteen percent reported daily cannabis use, 11.7% regular use, and 74.7% no use or occasional use. Daily cannabis use was associated with a reduced prevalence of steatosis. Authors concluded that “daily cannabis use may be a protective factor against steatosis in HIV-HCV co-infected patients.”

Bron