Volgens onderzoek gebruiken veel patiënten met reumatische artritis cannabis als medicijn

04 februari 2020

Wetenschap / Mens: Veel patiënten met artritis gebruiken cannabis

Onderzoekers van CreakyJoints, een belangen en onderzoek organisatie, hebben 1.059 volwassenen met een medisch gediagnosticeerde reuma en aandoeningen van het bewegingsapparaat ondervraagd.

De deelnemers werden betrokken uit de Arthritis Power Research Register.

De resultaten werden gepubliceerd als een conferentie abstract door de American College of Rheumatology.

De onderzoekers bevonden dat 37% van de cohort (n = 387) medicinale cannabis rapporteerde, nu of in het verleden en bijna alle deelnemers (93%) gebruikte het voor de behandeling van een bepaalde ziekte (51% voor reumatoïde artritis, 46% voor artrose en 35% voor fibromyalgie), bijna 62% van de actuele gebruikers nemen het ten minste eenmaal per dag.

Pain Medicine News des 14. Januar 2020

Science/Human: Many patients with arthritis use cannabis

Researchers from CreakyJoints, an advocacy and research organization, surveyed 1,059 adults with physician-diagnosed rheumatic and musculoskeletal diseases. Participants were drawn from the ArthritisPower research registry. Results were published as a meeting abstract by the American College of Rheumatology.

The researchers found that 37% of the cohort (n=387) reported medical cannabis use, either currently or in the past, and almost all participants (93%) used it to manage a specific condition (51% for rheumatoid arthritis, 46% for osteoarthritis and 35% for fibromyalgia), with almost 62% of current users engaging in use at least once daily.

Pain Medicine News des 14. Januar 2020

Wissenschaft/Mensch: Viele Patienten mit Arthritis verwenden Cannabis

Forscher von CreakyJoints, einer Interessenvertretungs- und Forschungsorganisation, befragten 1.059 Erwachsene mit ärztlich diagnostizierten rheumatischen und muskuloskeletalen Erkrankungen. Die Teilnehmer wurden aus dem ArthritisPower-Forschungsregister gezogen. Die Ergebnisse wurden vom American College of Rheumatology als Tagungsabstract veröffentlicht.

Die Forscher stellten fest, dass 37% der Kohorte (n=387) über eine medizinische Cannabisverwendung berichteten, entweder aktuell oder in der Vergangenheit, und fast alle Teilnehmer (93%) verwendeten es zur Behandlung einer bestimmten Erkrankung (51% für rheumatoide Arthritis, 46% für Osteoarthritis und 35% für Fibromyalgie), wobei fast 62% der aktuellen Nutzer es mindestens einmal täglich einnahmen.

Pain Medicine News des 14. Januar 2020

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook