Medicinale cannabis gebruikers worden in de steek gelaten door gedoogbeleid in NL

14 maart 2019

In Dutch News stond op 13/3/2019 onderstaand artikel, hier is bij de eigen kweek ook Tilburg genoemd. Het artikel is in het engels.

Medicinal cannabis users left high and dry by Dutch tolerance policy

Many patients find cannabis calms their symptoms, eases pain and reduces the side-effects of other medication – but despite the relaxed attitude to marijuana in the Netherlands, acquiring this alternative medicine is often a battle. Deborah Nicholls-Lee investigates. ‘I wish I could tell you that this was conventional – it isn’t,’ says Dutch-Israeli multiple sclerosis (MS) patient Anat Avissar Koren. Inhaling cannabis is one of the few things that helps relieve her chronic pain but socially, even in the Netherlands, it is not fully accepted.

Read more at DutchNews.nl:

Hieronder vindt je een deel wat we hebben vertaald.

Medicinale Cannabis Gebruikers hoog en droog in de steek gelaten door Nederlands Gedoogbeleid

Veel patiënten vinden dat cannabis hun symptomen kalmeren, pijn verlicht en de bijwerkingen vermindert van andere medicatie – maar ondanks de ontspannen houding ten opzichte van wiet in Nederland, is het verkrijgen van deze alternatieve geneeskunde vaak een gevecht. Deborah Nicholls-Lee onderzoekt.

‘Ik wou dat ik kon u vertellen dat dit conventionele was – maar het is niet,’ zegt een Nederlands-Israëlisch multiple sclerose (MS) patiënt Anat Avissar Koren. Cannabis inhaleren is een van de weinige dingen dat helpt haar chronische pijn te verlichten maar sociaal, zelfs in Nederland, wordt het niet volledig geaccepteerd.

‘Het stigma is het verschrikkelijk deel voor een patiënt,’ zegt ze. Maar de laag-percentage CBD oliën die zij werd aangeboden op recept zijn nutteloos. “Ik heb lage absorptie problemen,” vertelt ze. ‘ De olie heeft helemaal geen invloed op mij’

Cijfers uit de nationale Drugs Monitor (2017) geeft een schatting dat Anat behoort tot ongeveer een half miljoen mensen in Nederland die cannabis medicinaal gebruiken –  de overgrote meerderheid zonder een voorschrift – De Nederlandse wet-makers en heersende opvattingen zijn traag om dit op te vangen.

Onder de Nederlandse wazige tolerantie wet is cannabis – waaronder CBD – nog steeds officieel illegaal en patiënten die zelfmedicatie op eigen risico nemen, ondanks de alom bewezen positieve effecten op aandoeningen zoals de ziekte van Crohn, ziekte van Parkinson, reuma, fibromyalgie, epilepsie en MS.

Thuiskweek

Woningcorporatie mag thuistelende HIV-patiënt niet uit huis zetten! Hoger Beroep

Patiënt Jean-Paul (MS) uit huis gezet door gemeente ivm medicinaal gebruik cannabis? Nee!

Medicinaal cannabis gebruikers in de gemeente Tilburg – mogen met hulp van Stichting PGMCG – 5 planten kweken voor eigen medicinaal gebruik onder strikte voorwaarden. Zij hopen dat dit landelijk wordt doorgezet.