Nuttige effecten van cannabis op de bloed-hersenbarrière functie bij HIV

28 april 2020

Wetenschap / mens: Nuttige effecten van cannabis op de bloed-hersenbarrière functie bij HIV

Onderzoekers aan de Universiteit van Californië in San Diego, VS, onderzochten 45 met HIV geïnfecteerde mensen en 30 met HIV geïnfecteerde mensen die onlangs cannabis hadden gebruikt. Ze ontdekten dat cannabis een positieve invloed kan hebben op HIV-gerelateerde bloed-hersenbarrière-letsel. Ze onderzochten twee biomarkers op de permeabiliteit van de bloed-hersenbarrière.

Bij HIV-positieve deelnemers zonder cannabis waren deze twee biomarkers in het zenuwwater hoger dan bij degenen die wel cannabis hadden gebruikt. De auteurs concludeerden dat “Cannabis een positieve invloed kan hebben op hiv-gerelateerde beschadigingen van de bloed-hersenbarrière. Omdat een verstoring in de bloed-hersenbarrière meer toxines zoals microbiële antigenen en ontstekingsmediatoren zou kunnen binnendringen, met als gevolg een CZS-letsel, helpen deze resultaten voor een mogelijke therapeutische rol van cannabis “.

Wissenschaft/Mensch: Nützliche Wirkungen von Cannabis auf die Funktion der Blut-Hirn-Schranke bei HIV

Forscher der Universität von Kalifornien in San Diego, USA, untersuchten 45 HIV-infizierte Personen und 30 HIV-infizierte Personen, die vor kurzem Cannabis konsumiert hatten. Sie fanden heraus, dass Cannabis einen positiven Einfluss auf HIV-assoziierte Verletzungen der Blut-Hirn-Schranke haben kann. Sie untersuchten zwei Biomarker für die Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke.

Bei HIV-positiven Teilnehmern ohne Cannabis waren diese beiden Biomarker im Nervenwasser höher als bei denjenigen, die ebenfalls Cannabis konsumiert hatten. Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass “Cannabis einen positiven Einfluss auf HIV-assoziierte Verletzungen der BHS haben kann. Da eine Störung der BHS den vermehrten Eintritt von Toxinen wie mikrobiellen Antigenen und Entzündungsmediatoren mit der Folge einer ZNS-Verletzung ermöglichen könnte, unterstützen diese Ergebnisse eine mögliche therapeutische Rolle von Cannabis”.

 

Science/Human: Beneficial effects of cannabis on blood brain barrier function in HIV

Researchers from the University of California in San Diego, USA, studied 45 people with HIV and 30 HIV- individuals who had used cannabis recently. They found that cannabis may have a beneficial impact on HIV-associated injury of the blood-brain barrier. They assessed two biomarkers of blood-brain barrier permeability.

Among HIV positive participants without cannabis these two biomarkers were higher in cerebrospinal fluid compared to those, who also used cannabis. Authors concluded that “cannabis may have a beneficial impact on HIV-associated BBB injury. Since BBB disruption may permit increased entry of toxins such as microbial antigens and inflammatory mediators, with consequent CNS injury, these results support a potential therapeutic role of cannabis.”

llis RJ, Peterson S, Cherner M, Morgan E, Schrier R, Tang B, Hoenigl M, Letendre S, Iudicello J. Beneficial Effects of Cannabis on Blood Brain Barrier Function in HIV. Clin Infect Dis, 16. April 2020 [im Druck]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook