Cannabis is volgens onderzoek een van de meest effectieve manieren voor het behandelen van misselijkheid

31 maart 2020

Wetenschap / Mens: Cannabis, ondansetron en promethazine zijn volgens onderzoek de meest effectieve manieren voor het behandelen van misselijkheid

Volgens een onderzoek van 153 patiënten met chronische maag misselijkheid was cannabis en de standaard medicatie ondansetron en promethazine geclassificeerd als de symptomen het meest effectief te verminderen. De studie werd uitgevoerd bij de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten van de medische faculteit aan de Universiteit van Stanford in Redwood City, Verenigde Staten. De patiënten werd gevraagd om de effectiviteit van anti-misselijkheid te beoordelen op een schaal van 0 (geen effect) tot 5 (zeer effectief) van 29 gebruikte anti-misselijkheid behandelingen

Het gemiddelde rendement waarde van alle geëvalueerde medicijnen voor misselijkheid was 1,7. Na correctie hadden drie behandelingen hogere scores dan het gemiddelde, inclusief cannabis (2,8), ondansetron (2,6) en promethazine (2,5) . Patiënten met een sterkere misselijkheid reageerden beter op cannabis en difenhydramine en minder op metoclopramide. De auteurs schreven dat “de behandeling van misselijkheid bij patiënten met chronische gastro-intestinale syndromen clinici overwegen eerst krachtige behandelingen te proberen (…)”.

Zikos TA, Nguyen L, Kamal A, Fernandez-Becker N, Regalia K, Nandwani M, Sonu I, Garcia M, Okafor P, Neshatian L, Grewal D, Garcia P, Triadafilopoulos G, Clarke JO. Marijuana, Ondansetron, and Promethazine Are Perceived as Most Effective Treatments for Gastrointestinal Nausea. Dig Dis Sci. 17. März 2020 [im Druck]

 

Wissenschaft/Mensch: Cannabis, Ondansetron und Promethazin gelten laut einer Umfrage als die wirksamsten Mittel zur Behandlung von Übelkeit

Laut einer Umfrage bei 153 Patienten mit gastrointestinaler chronischer Übelkeit wurden Cannabis und die Standardmedikamente Ondansetron und Promethazin als am wirksamsten zur Verringerung der Symptome eingestuft. Die Studie wurde an der Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie der medizinischen Fakultät der Stanford University in Redwood City, USA, durchgeführt. Die Patienten wurden gebeten, die Wirksamkeit gegen Übelkeit auf einer Skala von 0 (keine Wirksamkeit) bis 5 (sehr wirksam) von 29 häufig verwendeten Medikamenten gegen Übelkeit zu bewerten.

Der durchschnittliche Wirksamkeitswert aller ausgewerteten Medikamenten gegen Übelkeit betrug 1,7. Nach der Anpassung hatten drei Behandlungen höhere Werte als der Mittelwert, darunter Cannabis (2,8), Ondansetron (2,6) und Promethazin (2,5). Patienten mit stärkerer Übelkeit sprachen besser auf Cannabis und Diphenhydramin und weniger auf Metoclopramid an. Die Autoren schrieben, dass “bei der Behandlung von Übelkeit bei Patienten mit chronischen gastrointestinalen Syndromen die Kliniker möglicherweise in Erwägung ziehen, zuerst leistungsfähigere Behandlungen auszuprobieren, (…)”.

Zikos TA, Nguyen L, Kamal A, Fernandez-Becker N, Regalia K, Nandwani M, Sonu I, Garcia M, Okafor P, Neshatian L, Grewal D, Garcia P, Triadafilopoulos G, Clarke JO. Marijuana, Ondansetron, and Promethazine Are Perceived as Most Effective Treatments for Gastrointestinal Nausea. Dig Dis Sci. 17. März 2020 [im Druck]

Science/Human: Cannabis, ondansetron, and promethazine are perceived as most effective in treatments for nausea according to a survey

According to a survey with 153 patients with gastrointestinal chronic nausea cannabis and the standard medication ondansetron and promethazine were rated as most effective to reduce symptoms. The study was conducted at the Division of Gastroenterology and Hepatology of Stanford University School of Medicine in Redwood City, USA. Patients were asked to rate anti-nausea efficacy on a scale of 0 (no efficacy) to 5 (very effective) of 29 commonly used anti-nausea treatments.

The mean efficacy score of all anti-nausea treatments evaluated was 1.7. After adjustment, three treatments had scores higher than the mean, including cannabis (2.8), ondansetron (2.6), and promethazine (2.5). Patients with more severe nausea responded better to cannabis and diphenhydramine and less so to metoclopramide. Authors wrote that when “treating nausea in patients with chronic gastrointestinal syndromes, clinicians may consider trying higher performing treatments first, (…)”

Zikos TA, Nguyen L, Kamal A, Fernandez-Becker N, Regalia K, Nandwani M, Sonu I, Garcia M, Okafor P, Neshatian L, Grewal D, Garcia P, Triadafilopoulos G, Clarke JO. Marijuana, Ondansetron, and Promethazine Are Perceived as Most Effective Treatments for Gastrointestinal Nausea. Dig Dis Sci. 17. März 2020 [im Druck]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook