Cannabisgebruik is na legalisatie recreatief gebruik verdrievoudigd door reumapatiënten in Canada

15 mei 2020

Wetenschap / mensen: Cannabisgebruik verdrievoudigd voor reumapatiënten na legalisatie voor recreatief gebruik in Canada

Volgens een onderzoek onder 1.047 reumapatiënten had 12,6% cannabis gebruikt.

Vergeleken met de niet-gebruikers waren de gebruikers jonger, werkten ze niet en hadden ze in hun vrije tijd ervaring met cannabis.

De auteurs schreven dat “het gebrek aan kennis van het geconsumeerde product, toegang via de niet-medische weg en niets zeggen aan de arts problematisch zijn”.

McGill University Health Center, Montreal, Canada.

Wissenschaft/Mensch: Cannabiskonsum hat sich für Rheumapatienten nach der Legalisierung für den Freizeitkonsum in Kanada verdreifacht

Laut einer Umfrage unter 1047 Rheumapatienten hatten 12,6 % Cannabis konsumiert. Im Vergleich zu den Nichtkonsumenten waren die Konsumenten jünger, nicht berufstätig und hatten Erfahrungen mit Cannabis in der Freizeit. Die Autoren schrieben, dass “die mangelnde Kenntnis des konsumierten Produkts, der Zugang über den nichtmedizinischen Weg und die Nichtoffenlegung gegenüber dem Arzt problematisch sind”.
Gesundheitszentrum der Universität McGill, Montreal, Kanada.

Medical Cannabis Use by Rheumatology Patients Following Recreational Legalization: A Prospective Observational Study of 1000 Patients in Canada.

Fitzcharles MA, et al. ACR Open Rheumatol, 30. April 2020 [im Druck]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook