Volgens een observationele studie kan cannabis nuttig zijn bij fibromyalgie

16 maart 2020

Wetenschap / Mens: Cannabis kan nuttig zijn bij fibromyalgie volgens een observationele studie

Een observationele studie van 102 patiënten met fibromyalgie die profiteerde van de behandeling met cannabis, vooral bij patiënten met slaapstoornissen. De studie werd uitgevoerd door onderzoekers aan de afdeling reumatologie van het Luigi Sacco University Hospital in Milaan, Italië. Ook waren inbegrepen patiënten met pijn boven 3 op een visueel analoge schaal van 0 tot 10, ondanks een pijnstillende behandeling. Patiënten kregen cannabisextracten bereid uit 2 cannabisvariëteiten (Bedrocan, Bediol).

De 6-maandse retentie bedroeg 64%. Een significante verbetering van de kwaliteit van de slaap-index en de FIQR (Fibromyalgie Impact Questionnaire) werd waargenomen bij 44% en 33% van de patiënten. 50% vertoonde een lichte verbetering van angst en depressie schalen. De bijbehorende analgeticumbehandeling is verminderd of gesuspendeerd bij 47% van de patiënten. Bij een derde van de patiënten traden milde bijwerkingen op die geen significante veranderingen in de behandeling veroorzaakte.

Giorgi V, Bongiovanni S, Atzeni F, Marotto D, Salaffi F, Sarzi-Puttini P. Adding medical cannabis to standard analgesic treatment for fibromyalgia: a prospective observational study. Clin Exp Rheumatol. 2020;38 Suppl 123(1):53-59.

Wirtschaft/Mensch: Cannabis kann laut Beobachtungsstudie bei Fibromyalgie hilfreich sein

Eine Beobachtungsstudie mit 102 Fibromyalgie-Patienten profitierte von einer Behandlung mit Cannabis, insbesondere bei Patienten mit Schlafstörungen. Die Studie wurde von Forschern der rheumatologischen Abteilung des Luigi-Sacco-Universitätskrankenhauses in Mailand, Italien, vorgestellt. Sie schloss Patienten mit Schmerzen über 3 auf einer visuellen Analogskala von 0 bis 10 ein, trotz einer analgetischen Behandlung. Die Patienten erhielten Cannabisextrakte, die aus 2 Cannabissorten (Bedrocan, Bediol) hergestellt wurden.

Die 6-monatige Retentionsrate betrug 64%. Eine signifikante Verbesserung des Schlafqualitätsindex und des FIQR (Fibromyalgie-Auswirkungsfragebogen) wurde bei 44% bzw. 33% der Patienten beobachtet. 50 % zeigten eine moderate Verbesserung der Angst- und Depressionsskalen. Die begleitende analgetische Behandlung wurde bei 47% der Patienten reduziert oder ausgesetzt. Bei einem Drittel der Patienten traten leichte Nebenwirkungen auf, die keine signifikanten Änderungen der Behandlung verursachten.

Giorgi V, Bongiovanni S, Atzeni F, Marotto D, Salaffi F, Sarzi-Puttini P. Adding medical cannabis to standard analgesic treatment for fibromyalgia: a prospective observational study. Clin Exp Rheumatol. 2020;38 Suppl 123(1):53-59.

Science/Human: Cannabis may be helpful in fibromyalgia according to observational study

An observational study with 102 fibromyalgia patients profited from a treatment with cannabis, especially in those with sleep dysfunctions. The study was presented by researchers of the Rheumatology Unit of the Luigi Sacco University Hospital in Milan, Italy. It included patients with pain above 3 on a visual analogue scale from 0 to 10 despite you United nicht analgesic treatment. Patients received cannabis extracts prepared from 2 cannabis varieties (Bedrocan, Bediol).

The 6-month retention rate was 64%. A significant improvement in a sleep quality index and the FIQR (Fibromyalgia Impact Questionnaire) was observed in respectively 44% and 33% of patients. 50% showed a moderate improvement in anxiety and depression scales. Concomitant analgesic treatment was reduced or suspended in 47% of the patients. One-third experienced mild adverse events, which did not cause any significant treatment modifications.

Giorgi V, Bongiovanni S, Atzeni F, Marotto D, Salaffi F, Sarzi-Puttini P. Adding medical cannabis to standard analgesic treatment for fibromyalgia: a prospective observational study. Clin Exp Rheumatol. 2020;38 Suppl 123(1):53-59.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook