LUMC klinische studie: fibromyalgie en cannabis

24 december 2018

Goed nieuws wat betreft onderzoek: Het Leids Universitair Medisch Centrum is in januari 2017 gestart met de eerste klinische studie met betrekking tot fibromyalgie en cannabis.

Op 24 december 2018 kwam dit persbericht:

Medicinale cannabis met THC verlicht pijn bij fibromyalgie

Uit een recente studie blijkt dat de gestandaardiseerde cannabis van Bedrocan met een hoog THC-gehalte (tetrahydrocannabinol) effectief is bij pijnbestrijding bij fibromyalgie. Cannabis met alleen cannabidiol (CBD) geeft daarentegen helemaal geen verlichting. Het onderzoek is uitgevoerd door het Nederlandse Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). De resultaten zijn hoopgevend en volgens professor Albert Dahan, hoofd van de wetenschappelijke onderzoeksafdeling Anesthesiologie van het LUMC, is dit het eerste echte wetenschappelijke bewijs dat twee producten van Bedrocan werken bij fibromyalgie.

Het is de eerste keer dat een gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde cross-over studie naar de therapeutische effecten van geïnhaleerde medicinale cannabisproducten van Bedrocan is afgerond. Tjalling Erkelens, CEO van Bedrocan (Veendam / Emmeloord), is bijzonder verheugd voor patiënten: “De uitkomst is erg belangrijk voor patiënten die lijden aan fibromyalgie. Nu hebben we het klinische bewijs dat artsen verlangen om onze producten voor te kunnen schrijven en dat zorgverzekeraars willen hebben om een vergoeding te kunnen legitimeren.”

Fibromyalgia study_NL

Wat ging hier aan vooraf:

Persbericht:

16 februari 2017

Veendam, Nederland – Kan cannabis gebruikt worden om de symptomen van fibromyalgie te verlichten die niet goed met standaard therapie behandeld kan worden?

In 2017 start een wereldwijd double-blind, placebo gecontroleerd klinisch onderzoek met gestandariseerde phamaceutische medicinale cannabis. Het eerste onderzoek zal in Leiden beginnen, waar professor dr. Albert Dahan die werkzaam is op de afdeling anesthesie van het Leidens Universitair Medisch Centrum, de studie zal leiden op de effecten van geïnhaleerde medicinale cannabis bij de symptomen van fibromyalgie.

Fibromyalgie is een aandoening die pijn veroorzaakt in bindweefsel en spieren het  wordt ook wel weke delen reuma genoemd.  Deze symptomen gaan vaak gepaard met chronische vermoeidheid, slaapstoornissen en emotionele veranderingen. Geschat wordt dat ongeveer 3 tot 5 procent van de bevolking wordt beïnvloed door deze ziekte. Interessant en om onbekende redenen, de meerderheid (80-90%) van de patiënten met deze aandoening zijn vrouwen.
Veel gebruikte farmacologische behandelingen voor fibromyalgie omvatten het centrale zenuwstelsel pregabaline (Lyrica®) en selectieve serotonine en noradrenaline reuptake inhibitor duloxetine (Cymbalta®), die beide in meerdere landen goedkeuring heeft gekregen voor de behandeling van deze aandoening. Hoewel deze geneesmiddelen in klinische onderzoeken effectief en relatief veilig bleken, reageerden niet alle patiënten op de behandeling. Bovendien, bij sommige patiënten is gebleken dat verschillende bijwerkingen, zoals duizeligheid, slaperigheid, of emotionele veranderingen die kunnen leiden tot depressie of zelfs, in ernstige gevallen, suïcidale gedachten produceren.


Cannabis als een alternatieve behandeling


Onderzoek toont aan dat cannabinoïden – de actieve verbindingen aanwezig in de cannabisplant – een gunstig effect op fibromyalgiesymptomen door het verminderen van pijn en verbetering van de slaapkwaliteit kan hebben. Hoewel cannabis is niet vastgesteld als een goedgekeurd medicijn voor deze medische aandoening, enquêtes blijkt dat fibromyalgie patiënten die reeds zelfmedicatie met behulp van cannabis. Bovendien hebben sommige patiënten cannabisdetoxificatie minder bijwerkingen veroorzaken dan de beschikbare conventionele behandelingen en, belangrijker nog, effectief.


Klinische studie


Bedrocan International – licentiegever voor de productie van gestandaardiseerde, farmaceutische kwaliteit medicinale cannabis – veronderstelt dat cannabis gebruikt kan worden om fibromyalgie symptomen die niet goed worden beheerd met standaard therapie te behandelen. Daarom is het LUMC een studie die evalueert hoe de symptomen van fibromyalgie worden beïnvloed door de twee belangrijkste cannabinoïden (de werkzame farmaceutische bestanddelen) van de cannabisplant: delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) en cannabidiol (CBD). Specifiek wordt een groep patiënten toegediend deze twee verbindingen in de vorm van verdampte cannabisbladeren.

De drie verschillende onderzochte geneesmiddelen zijn Bedrocan®, Bediol® en Bedrolite®, die gestandaardiseerde medicinale cannabis rassen die legaal in Nederland verkrijgbaar zijn, zijn. Tijdens de studie worden patiënten onderworpen aan verschillende gevestigde metingen en tests die informatie over de werkzaamheid van het geneesmiddel bij het verminderen van zowel de fysieke als cognitieve en affectieve symptomen van fibromyalgie zal verschaffen. Gehoopt wordt dat de verkregen informatie gestandaardiseerde medicinale cannabis naar voren zal schuiven als een mogelijke alternatieve behandeling voor fibromyalgie, met name voor patiënten die niet reageren, of niet voldoende reageren op de bestaande behandelingen.

Bron