Steeds meer patiënten met reumatische aandoeningen gebruiken cannabis in de US

16 februari 2020

Wetenschap / Mens: Een toenemend aantal patiënten met reumatische aandoeningen gebruiken cannabis in de Verenigde Staten

Uit enquêtes bij patiënten van de Nationale Database voor reumatische aandoeningen, die werden uitgevoerd in 2014 en 2019, is gebleken dat het gebruik van cannabis is gestegen van 6% naar 18%.

11.006 deelnemers beantwoordden vragen over hun symptomen, of ze ooit cannabisproducten hadden gebruikt om de symptomen te verlichten en of ze het nuttig vonden.

Op beide tijdstippen waren de patiënten, die consumptie aangaven, jonger en hadden een slechtere ziekte-status, meldde meer kans op fibromyalgie, meldde een geschiedenis van depressie en het gebruik van opioïden.

De meeste patiënten melde dat cannabis behulpzaam was bij het verlichten van symptomen (74% in 2014 en 62% in 2019). Sinds 2014 is de prevalentie van het gebruik in 49 van de 50 staten van de VS gestegen, de hoogste prevalentie werd opgenomen in en om de buurt van staten waar het gebruik van cannabis legaal is.

Wipfler K, Simon T, Katz P, Wolfe F, Michaud K. Cannabis Use Among Patients in a Large US Rheumatic Disease Registry, ACR/ARP-Jahrestagung 2019, Abstract Nummer 2929.

Wissenschaft/Mensch: Immer mehr Patienten mit rheumatischen Erkrankungen in den USA konsumieren Cannabis

Umfragen bei Patienten aus der Nationalen Datenbank für rheumatische Erkrankungen, die 2014 und 2019 durchgeführt wurden, zeigten, dass der Cannabiskonsum von 6 % auf 18 % gestiegen ist.

11.006 Teilnehmer beantworteten Fragen zu ihren Symptomen, ob sie jemals Cannabisprodukte zur Linderung der Symptome konsumiert hatten und ob sie es als hilfreich empfanden.

Zu beiden Zeitpunkten waren die Patienten, die einen Konsum angaben, jünger, hatten einen schlechteren Krankheitsstatus, wiesen mit größerer Wahrscheinlichkeit eine Fibromyalgie auf, berichteten über eine Vorgeschichte von Depressionen und über Opioidkonsum.

Die meisten Patienten berichteten, dass Cannabis zur Linderung der Symptome hilfreich war (74 % im Jahr 2014 und 62 % im Jahr 2019). Seit 2014 ist die Prävalenz des Konsums in 49 von 50 US-Bundesstaaten gestiegen, wobei die höchste Prävalenz in und in der Nähe von Bundesstaaten, in denen der Cannabiskonsum legal ist, zu verzeichnen ist.

Wipfler K, Simon T, Katz P, Wolfe F, Michaud K. Cannabis Use Among Patients in a Large US Rheumatic Disease Registry, ACR/ARP-Jahrestagung 2019, Abstract Nummer 2929.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

 

Lees ook