Huntington

De ziekte van Huntington is een erfelijke aandoening die bepaalde delen van de hersenen aantast. De eerste symptomen openbaren zich meestal tussen het 35e en 45e levensjaar, maar kunnen ook eerder of later in het leven optreden. Zij uit zich o.a. in onwillekeurige (choreatische) bewegingen die langzaam verergeren, verstandelijke achteruitgang en een verscheidenheid van psychische symptomen. De ziekte leidt gemiddeld na een zestiental jaren tot de dood van de patiënt(e), meestal door bijkomende oorzaken zoals longontsteking.

Er is nog geen remedie bekend voor de ziekte van Huntington, medische behandeling richt zich er voornamelijk op,  om het leven zo normaal/aangenaam mogelijk te maken voor een patiënt. Eén aspect van de behandeling is om angst te verminderen. Niet alleen de ziekte zelf maar vaak verschillende psychiatrische aandoeningen produceren die angstsymptomen, maar alleen al weten dat je lijdt aan een dodelijke ziekte, kan begrijpelijkerwijs al tot stress en angst leiden. Medicinale cannabis heeft reeds  bewezen om angst te verminderen. Talrijke studies tonen aan, dat het gebruik van medicinale cannabis mogelijk gunstig is voor patiënten die last hebben van spanning of angst. Het gaat dan met name om Cannabidiol of CBD. Een recente studie, waarbij gekeken is naar de voordelen van medische cannabis bij patiënten die lijden aan de ziekte van Huntington, bevond men dat de deelnemers een bescheiden verbetering toonden van symptomen die toenam met de hoeveelheid geneesmiddel die zij ontvangen. Nog meer veelbelovende resultaten werden verkregen in onderstaande studies, ook bij dieren.