Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Met autisme bedoelen we de diagnose: Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

In zowel de Verenigde Staten, Frankrijk, Italië als Israël wordt onderzoek gedaan naar het effect van cannabis bij autisme. Thomas Sudhof, een cellulaire neurowetenschapper aan de Stanford Universiteit, testte de mutaties die met autisme geassocieerd worden op muizen. Twee mutaties hebben direct te maken met het slecht(er) doorgeven van hersensignalen. Een elektrische impuls van een hersencel wordt normaal gesproken omgezet in een chemisch signaal in de synaps, en dat werkt bij autisme dus niet. Sudhof: “Dit suggereert dat autisme veroorzaakt zou kunnen worden door een onderbreking van het vermogen van het brein om duidelijk signalen te zenden.” Cannabidoïden kunnen gebruikt worden als behandeling bij autisme, omdat zij deze onderbreking in het brein kunnen deblokkeren.[1] Frans[2] en Amerikaans[3] [4] onderzoek ondersteunt dit door testen die gedaan zijn op muizen met verschillende autistische symptomen. In Italie werden ratten getest, ook hier concludeerden de onderzoekers dat het endocannabinoidesysteem therapeutische aanknopingspunten biedt voor de behandeling van autistische patiënten. [5] Getest werd of het toedienen van nieuwe verbindingen die de signaalfunctie van de endocannabidoïden transmitters in de hersenen corrigeren. Vanzelfsprekend moet er meer onderzoek volgen om zeker te weten dat cannabis een effectieve autismebehandeling is, maar deze bevindingen noemen de wetenschappers ‘veelbelovend’.

In Israel[6] worden veel onderzoeken gedaan naar kinderen met autisme.In veel landen experimenteren ouders al succesvol met CBD voor hun kinderen met autisme. Hun ervaringen zijn dat CBD vele malen beter werkt dan reguliere medicatie, die hun kinderen suf maakt. Een CBD-rijk cannabisextract kan effectief zijn bij kinderen met autisme [7]

Palmitoylethanolamide verbetert behandeling van autistische kinderen in een klinische studie [8]

Bij patiënten met autisme is een lage bloedconcentratie van anandamide.  In een studie, die 59 patiënten met Autisme vergeleken met 53 gezonde kinderen, degene met lagere anandamide concentraties hadden meer kans op autisme. Er een link is tussen plasma anandamide concentraties bij kinderen met ASS [AUTISME spectrum stoornis].” [9]

Cannabis kan nuttig zijn bij autisme. (laatste onderzoek) In een studie met 53 kinderen die lijden aan autisme, heeft ongeveer twee-derde van een behandeling met een cannabisextract met hoog CBD en lage THC-gehalte geprofiteerd. De auteurs van de Vakgroep Klinische farmacologie en toxicologie Assaf Harofeh Medical Center, Tel Aviv (Israël) publiceerde hun bevindingen in grenzen in de farmacologie. De gemiddelde leeftijd was 11 jaar (bereik: 4-22). Zij ontvangen een cannabisextract met een ratio van CBD aan THC van 1 tot en met 20. De gemiddelde dosis THC was 7 mg (bereik: 4 tot 11 mg) en CBD 90 mg (45-143 mg). De mediane duur van de therapie was 66 dagen (3 tot 588 dagen). Zelfverwonding en humeur tantrums op 68%, verbeterd en 9% verslechterd. Hyper activiteit symptomen verbeterd met 68% niet gewijzigd op 29% en verslechterd op 3%. In een commentaar, Dr. Franjo Grotenhermen, Managing Director van IACM opgemerkt dat de aanwijzing van het extract als een CBD olie misleidend is. “Ik heb meerdere patiënten met autisme in mijn spreekkamer, die als enige hebben geprofiteerd van THC, terwijl ik heb nog nooit een patiënt met autisme had die baat heeft bij alleen CBD”, zei hij. “Deze kinderen kregen een normale en effectieve dosis THC in het bereik van 5 tot en met 10 mg en een slechts matige dosis CBD. Ik heb de indruk dat de deelnemers eventueel hebben geprofiteerd van voornamelijk THC en minder van CBD. ” [10]

Kinderen met autisme hebben lagere bloedspiegels van endocannabinoïden. Een analyse van de bloedconcentraties van endocannabinoïden bij 93 kinderen met een autisme-spectrumstoornis (gemiddelde leeftijd: 13 jaar) toonde aan dat ze lagere niveaus van de endocannabinoïden anandamide, palmitoylethanolamine en oleamide hadden in vergelijking met gezonde kinderen.[11]

Geen enkele aanwijzing voor de werkzaamheid van CBD bij autisme. Onderzoekers onderzochten de effecten van één enkele orale dosis van 600 mg CBD of placebo op de fysiologie van de hersenen van 34 mannen, van wie er 17 aan een autisme-spectrum-stoornis leden. Ze concludeerden dat hun “resultaten niet spreken over de werkzaamheid van CBD.”[12]

Cannabinoïden kunnen effectief zijn bij de behandeling van autismespectrumstoornissen
De onderzoekers beoordeelden een overzicht van gegevens over het gebruik van cannabis en CBD bij de behandeling van autismespectrumstoornissen (ASS) en beschreven hun eigen klinische ervaring. Ze werkten met kinderen en jongvolwassenen die cannabis of CBD hadden gebruikt. Ze concludeerden dat “preklinische en klinische gegevens potentiële therapeutische voordelen suggereren bij sommige mensen met ASS en dat het over het algemeen goed wordt verdragen”.[13]

CBD-extract toonde positieve effecten bij een patiënt met autisme. Het casusrapport van een 15-jarige jongen met een autismespectrumstoornis, angst en gecontroleerde epilepsie toonde aan dat hij baat had bij een op CBD gebaseerd cannabisextract. De auteurs merkten op dat dit casusrapport ‘bewijs levert dat een lagere dan eerder gerapporteerde dosis van een fytocannabinoïde in de vorm van een op cannabidiol gebaseerd extract mogelijk gedragssymptomen kan aanpakken die verband houden met de autismespectrumstoornis, centraal sociaal Communicatieve vaardigheden en comorbide angsten, slapeloosheid en gewichtsbeheersing helpen “. [14]

Autisme wordt geassocieerd met een ontregeld endocannabinoïde systeem. In een review vatten auteurs de kennis samen over de waarschijnlijkheid dat acetaminophen het risico op autisme bij kinderen kan verhogen en dat autisme geassocieerd is met een lage endocannabinoïde toon zoals aangegeven door lage niveaus van endocannabinoïden [15]

Meer weten over medicinale cannabis? Kijk op de website van de BMC. Meer wetenschappelijk onderzoek is te vinden op de IACM website.

 

[1] http://www.autismdailynewscast.com/studies-finds-link-between-autism-and-cannabinoids/921/laurel-joss/

[2] Danielle Piomelli van UC Irvine en Olivier Manzoni van INSERM, het Franse nationale researchcentrum;

[3] Földy et al., “Autism-associated neuroligin-3 mutations commonly disrupt tonic endocannabinoid signaling,” Neuron, doi:10.1016/j.neuron.2013.02.036, 2013.

[4] Nationale Institute für Gesundheit, Bethesda, USA., Qin M, et al. Behav Brain Res, 12. Mai 2015 [im Druck]

[5] Servadio M, et al. Transl Psychiatry. 2016;6(9):e902.

[6] https://www.usatoday.com/story/news/world/2017/04/25/marijuana-pot-treatment-children-autism-cannabis-oil/100381156/

[7] Aran A, Cassuto H, Lubotzky A. Cannabidiol Based Medical Cannabis in Children with Autism- a Retrospective Feasibility Study. Neurology, 10. April 2018 [im Druck]

[8] Khalaj M, Saghazadeh A, Shirazi E, Shalbafan MR, Alavi K, Shooshtari MH, Laksari FY, Hosseini M, Mohammadi MR, Akhondzadeh S. Palmitoylethanolamide as adjunctive therapy for autism: Efficacy and safety results from a randomized controlled trial. J Psychiatr Res. 2018;103:104-111.

[9] Karhson DS, et al. Mol Autism. 2018;9:18.

[10] Barchel D, Stolar O, De-Haan T, Ziv-Baran T, Saban N, Fuchs DO, Koren G, Berkovitch M. Oral Cannabidiol Use in Children With Autism Spectrum Disorder to Treat Related Symptoms and Co-morbidities. Front Pharmacol. 2019;9:1521.

[11] Aran A, et al. Mol Autism. 2019;10:2.

[12] Pretzsch CM, et al. Neuropsychopharmacology. 2019 Feb 6. [in press]

[13] Mostafavi M, Gaitanis J. Sem Pediatric Neurol, 2. Juli 2020 [im Druck]

[14] Ponton JA, et al. J Med Case Rep. 2020;14(1):162.

[15] Schultz S, et al. Molecules. 2021;26(7):1845.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany