Behandeling met CBD verbetert gedragstekorten geassocieerd met Diabetes Type 1

02 juni 2020

Wetenschap / dier: behandeling met CBD verbetert gedragstekorten geassocieerd met diabetes type 1

In een onderzoek met diabetische ratten werden de effecten van verschillende doses op depressie en angst onderzocht.

CBD verminderde angstachtig en depressie-achtig gedrag en hoge doses “veroorzaakten ook een significante toename in gewichtstoename en insulinegehalte (en bijgevolg verminderde glycemie)”.

De auteurs concludeerden dat deze ‘benadering bewijs levert dat CBD nuttig kan zijn bij de behandeling van psychiatrische comorbiditeiten bij diabetespatiënten’.

Afdeling Farmacologie, Life Sciences Sector, Paraná University, Brazilië.

Wissenschaft/Tier: Eine Behandlung mit CBD verbessert Verhaltensdefizite im Zusammenhang mit Typ-1-Diabetes

In einer Studie mit diabetischen Ratten wurden die Auswirkungen verschiedener Dosierungen auf Depressionen und Angstzustände untersucht.

CBD verringerte angstähnliches und depressionsähnliches Verhalten und hohe Dosen “induzierten auch eine signifikante Zunahme der Gewichtszunahme und des Insulinspiegels (und folglich eine verringerte Glykämie)”.

Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass dieser “Ansatz Beweise dafür liefert, dass CBD für die Behandlung von psychiatrischen Komorbiditäten bei Diabetes-Patienten nützlich sein kann”.

Abteilung für Pharmakologie, Sektor Biowissenschaften, Bundesuniversität Paraná, Brasilien.

Science/Animal: A treatment with CBD improves behavioural deficits associated with type-1 diabetes

In a study with diabetic rats the effects of different doses were investigated on depression and anxiety.

CBD reduced anxiety-like and depression -like behaviour and high doses “also induced a significant increase in weight gain and the insulin levels (and consequently reduced glycemia).”

Authors concluded that this “approach provided evidence that CBD can be useful for treating psychiatry comorbidities in diabetic patients.”

Department of Pharmacology, Biological Science Sector, Federal University of Paraná, Brazil.

Chaves YC, et al. Neurosci Lett. 2020;729:135020.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook