Cannabis kan beschermend effect hebben tegen diabetes bij personen met overgewicht

17 juni 2019

Wetenschap/mens: Cannabis kan een beschermend effect tegen diabetes hebben in overgewicht individuen

Gebruik van cannabis wordt geassocieerd met een lagere nuchtere insulineniveau in het bloed en lagere insulineresistentie bij obese mensen.

Onderzoekers van de Faculteit Farmacie van de Universiteit van Laval en de public health Instituut in Québec (Canada) analyseerde gegevens uit 129.509 volwassenen in de leeftijd van 18 tot 59 jaar.

Bij actuele personen met overgewicht was de gemiddelde insuline concentraties bij personen met minder dan 4 consumenteenheden per maand tot 52% lager dan bij mensen die nooit hadden gebruikt.

Voormalige overgewicht consumenten met 8-maligem of meer frequente consumptie per maand, die had vastgesteld dat de cannabis gebruiken voor minder dan 12 maanden, toonde een lagere insuline-niveau van 47%.

De auteurs schreven, dat cannabisgebruik “bij overgewicht, maar niet wanneer overgewicht volwassenen met een lagere nuchtere insuline en HOMA-IR wordt geassocieerd, zelfs met een lage frequentie van < 4 gebruikers per maand.”

Zelfs de vorige consumptie toonden een effect.

De beoordeling van de homeostatische model (HOMA) is een methode voor de kwantificering van insulineresistentie en de functie van de beta-cellen van de alvleesklier die insuline produceren.

Ngueta G(1)(2)(3), Ndjaboue R(4)(5). Lifetime marijuana use in relation to insulin resistance in lean, overweight and obese U.S. adults. J Diabetes, 1. Juni 2019 [im Druck]

Deutsch

Wissenschaft/Mensch: Cannabis kann bei übergewichtigen Personen einen schützenden Effekt gegen Diabetes haben

Cannabiskonsum bei übergewichtigen Menschen ist mit einem niedrigeren Nüchterninsulinspiegel im Blut und einer geringeren Insulinresistenz verbunden. Forscher der Fakultät für Pharmazie der Universität Laval und des Public Health Institute in Québec (Kanada) analysierten Daten von 129.509 Erwachsenen im Alter von 18 bis 59 Jahren.

Bei aktuellen übergewichtigen Konsumenten war die durchschnittliche Insulin-Konzentration bei Personen mit weniger als 4 Konsumseinheiten pro Monat um 52 % niedriger als bei Personen, die nie konsumiert hatten. Ehemalige übergewichtige Konsumenten mit 8-maligem oder häufigeren Konsum pro Monat, die den Cannabiskonsum innerhalb von weniger als 12 Monaten eingestellt hatten, wiesen einen um 47% niedrigeren Insulinspiegel auf. Die Autoren schrieben, dass Cannabiskonsum „bei übergewichtigen, aber nicht bei nicht übergewichtigen Erwachsenen mit einem niedrigeren Nüchterninsulin und HOMA-IR assoziiert ist, selbst bei einer geringen Häufigkeit von <4 Konsumenten pro Monat.“ Sogar der frühere Konsum zeigte einen Effekt. Die homöostatische Modellbewertung (HOMA) ist eine Methode zur Quantifizierung der Insulinresistenz und der Funktion der Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse, die Insulin produzieren.

Ngueta G(1)(2)(3), Ndjaboue R(4)(5). Lifetime marijuana use in relation to insulin resistance in lean, overweight and obese U.S. adults. J Diabetes, 1. Juni 2019 [im Druck]

English

Science/Human: Cannabis may have a protective effects against diabetes in obese individuals

Cannabis use in obese people is associated with lower fasting insulin levels in blood and lower insulin resistance. Researchers of the Faculty of Pharmacy of Laval University and the Public Health Institute of Québec, Canada, analysed data of 129,509 adults aged 18 to 59 years.

In current obese consumers, the mean insulin in those with less than 4 uses per month months was 52% lower than in never users. Former obese consumers with 8 or more uses per month and who stopped cannabis use within less than 12 months showed 47% lower insulin. Authors wrote that cannabis use “is associated with lower fasting insulin and HOMA-IR in obese but not in non-obese adults, even low frequency of < 4 uses per month.” Even former use showed an effect. The homeostatic model assessment (HOMA) is a method used to quantify insulin resistance and function of beta cells, which produce insulin in the pancreas.

Ngueta G(1)(2)(3), Ndjaboue R(4)(5). Lifetime marijuana use in relation to insulin resistance in lean, overweight and obese U.S. adults. J Diabetes, 1. Juni 2019 [im Druck]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany