Door gebruik cannabis minder kans op Diabetes?

15 oktober 2018

Wetenschap/mens: gebruik van cannabis is gekoppeld aan een aanzienlijke vermindering van frequentie van diabetes

Het diabetesrisico bij mensen die ooit cannabis hadden gebruikt, was rond de 19% en die het hadden gebruikt binnen de afgelopen 12 maanden hadden een verlaging van 49%. Deze analyse werd gepubliceerd door wetenschappers van het Instituut van de medische wetenschap aan de Universiteit van Toronto (Canada). De gegevens kregen van de Canadese nationale epidemiologische enquête over alcohol en aanverwante voorwaarden.

De overeenkomstige odds ratio’s waren 0.81 / 0.51 voor de consumptie op een bepaald punt in het leven en het 12 maanden durende gebruik van cannabis. De auteurs concludeerden dat een “beperkte kans op diabetes onder cannabisgebruikers in vergelijking met niet gebruikers bleek, in aanmerking genomen na een aantal mogelijke factoren,  met inbegrip van geestelijke gezondheidsproblemen. Voordat de beschermende effecten van cannabisgebruik voor diabetes kunnen worden aanvaard, zijn verdere epidemiologische studies nodig.”

Imtiaz S, Rehm J. The relationship between cannabis use and diabetes: Results from the National Epidemiologic Survy on Alcohol and Related Conditions III. Drug Alcohol Rev, 4. Oktober 2018 [im Druck]

 

Meer artikelen over diabetes en cannabis vindt je hier

 

English

Science/Human: Cannabis use is associated with significant reduction in occurrence of diabetes

The risk of diabetes was reduced by 19% in people, who have ever used cannabis, and by 49% in those, who have used it within the past 12 months. This analysis was published by investigators of the Institute of Medical Science of the University of Toronto, Canada. Data were obtained from the Canadian National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions.

The corresponding odds ratios of diabetes were 0.81 and 0.51 for lifetime and 12-month cannabis use, respectively. Authors concluded that a “decreased likelihood of diabetes for cannabis users versus non-users was indicated after accounting for a range of potential confounders, including mental health disorders. Before the protective effects of cannabis use for diabetes can be suggested, further epidemiological studies are needed.”

Deutsch

Wissenschaft/Mensch: Cannabiskonsum ist mit einer signifikanten Reduzierung der Diabetes-Häufigkeit verbunden

Das Diabetesrisiko wurde bei Menschen, die jemals Cannabis konsumiert hatten, um 19 %, und bei jenen, die es innerhalb der vergangenen 12 Monate verwendet hatten, um 49 % reduziert. Diese Analyse wurde von Wissenschaftlern des Instituts für medizinische Wissenschaften der Universität von Toronto (Kanada) publiziert. Die Daten erhielten sie von der kanadischen Nationalen Epidemiologischen Umfrage zu Alkohol und verwandten Erkrankungen.

Die entsprechenden Odds ratios waren 0,81 bzw. 0,51 für den Konsum irgendwann im Leben und den 12-Monatskonsum von Cannabis. Die Autoren folgerten, dass eine „reduzierte Wahrscheinlichkeit für Diabetes bei Cannabiskonsumenten gegenüber Nichtkonsumenten gezeigt wurde, nachdem eine Reihe möglicher Einflussfaktoren, inklusive psychische Gesundheitsstörungen, berücksichtigt worden waren. Bevor schützende Wirkungen des Cannabiskonsums für Diabetes angenommen werden können, sind weitere epidemiologische Studien notwendig.“

Imtiaz S, Rehm J. The relationship between cannabis use and diabetes: Results from the National Epidemiologic Survy on Alcohol and Related Conditions III. Drug Alcohol Rev, 4. Oktober 2018 [im Druck]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany