Studie toont geen bewijs voor een verhoogd risico op een beroerte door cannabis

08 juni 2020

Wetenschap / mens: studie toont geen bewijs voor een verhoogd risico op een beroerte door cannabis

Een observationeel onderzoek in ziekenhuizen heeft geen bewijs gevonden dat cannabisgebruik het risico op een beroerte verhoogt. “Onze observationele studie keek specifiek naar recent cannabisgebruik door de testgegevens van drugs van mensen die in het ziekenhuis waren opgenomen te herzien. Hoewel meer onderzoek nodig is bij een groter aantal mensen, ondersteunt onze studie andere studies die aantonen dat cannabisgebruik het risico op een beroerte niet verhoogt “, aldus onderzoeker Dr. Carmela San Luis van de University of Mississippi in Jackson, USA.

In het bijzonder ontdekten de onderzoekers dat cannabisgebruik het risico op een ischemische beroerte niet beïnvloedt, wat de meest voorkomende vorm van een beroerte is en wordt veroorzaakt door een bloedstolsel in de hersenen. Voor de studie verzamelden San Luis en haar team gegevens van meer dan 9.300 mensen die in het ziekenhuis waren opgenomen voor drugsgebruik. Achttien procent – 1.643 mensen – testten positief voor cannabisgebruik. Deze deelnemers waren eerder jonge mannen en huidige rokers. In deze groep had 8% een beroerte, vergeleken met 16% van de mensen van wie de drugstest aantoonde dat ze geen cannabis gebruikten. Na rekening te hebben gehouden met andere factoren zoals leeftijd, hoge bloeddruk Hypertensie, hoog cholesterol, sikkelcelanemie, obesitas, diabetes, roken en hartaandoeningen, vonden de onderzoekers geen verband tussen het risico op een beroerte en cannabisgebruik.

Wissenschaft/Mensch: Studie findet keinen Nachweis für eine Erhöhung des Schlaganfallrisikos durch Cannabis

Eine in Krankenhäusern durchgeführte Beobachtungsstudie fand keine Hinweise darauf, dass Cannabiskonsum das Schlaganfallrisiko erhöht. “Unsere Beobachtungsstudie befasste sich speziell mit dem jüngsten Cannabiskonsum, indem sie die Daten von Drogentests bei Personen, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden, überprüfte. Obwohl mehr Forschung bei einer größeren Anzahl von Menschen erforderlich ist, unterstützt unsere Studie andere Studien, die zeigen, dass der Cannabiskonsum das Schlaganfallrisiko nicht erhöht”, sagte die Forscherin Dr. Carmela San Luis von der University of Mississippi in Jackson, USA.

Insbesondere stellten die Forscher fest, dass der Cannabiskonsum das Risiko für einen ischämischen Schlaganfall nicht beeinflusst, der die häufigste Form des Schlaganfalls ist und durch ein Blutgerinnsel im Gehirn verursacht wird. Für die Studie sammelten San Luis und ihr Team Daten von mehr als 9.300 Personen, die in ein Krankenhaus eingeliefert und auf Drogenkonsum untersucht worden waren. Achtzehn Prozent – 1.643 Menschen – wurden positiv auf Cannabiskonsum getestet. Bei diesen Teilnehmern handelte es sich wahrscheinlicher um junge Männer und derzeitige Raucher. In dieser Gruppe erlitten 8 % einen Schlaganfall, verglichen mit 16 % der Personen, deren Drogentest ergab, dass sie kein Cannabis konsumierten. Nach Berücksichtigung anderer Faktoren wie Alter, Bluthochdruck, hoher Cholesterinspiegel, Sichelzellanämie, Fettleibigkeit, Diabetes, Rauchen und Herzerkrankungen konnten die Forscher keinen Zusammenhang zwischen dem Schlaganfallrisiko und dem Cannabiskonsum feststellen.

Science/Human: Study finds no evidence for cannabis use to increase risk for stroke

An observational study conducted at hospitals found no evidence that cannabis use increases risk for stroke. “Our observational study looked specifically at recent cannabis use by reviewing drug testing data for people admitted to the hospital. While more research is needed with larger numbers of people, our study lends support to the studies showing that cannabis use does not increase the risk of stroke,” said researcher Dr. Carmela San Luis, of the University of Mississippi in Jackson, USA.

Specifically, the researchers found that using cannabis did not affect the risk for ischemic stroke, which is the most common type of stroke and is caused by a blood clot in the brain. For the study, San Luis and her team collected data on more than 9,300 people who had been admitted to a hospital and screened for drug use. Eighteen percent — 1,643 people — tested positive for cannabis use. These participants were likely to be young men and current smokers. Among this group, 8 % suffered a stroke, compared with 16 % of people whose drug test showed they didn’t use cannabis. After taking into account other factors, such as age, high blood pressure, high cholesterol, sickle cell disease, obesity, diabetes, smoking and heart conditions the researchers could not find any connection between the risk of stroke and cannabis use.

UPI vom 4. Juni 2020

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook