Legalisering van cannabisgebruik voor volwassenen kan het gebruik van opiaten verminderen

24 mei 2020

Wetenschap / mens: legalisering van cannabisgebruik voor volwassenen kan het gebruik van opioïden verminderen

Onderzoekers van de Geisinger Commonwealth School of Medicine in Scranton en de University of New England in Portland, VS, hebben het verband onderzocht tussen het legaliseren van cannabisgebruik bij volwassenen en de distributie van opioïden op recept in Colorado. Utah en Maryland, twee staten die recreatieve cannabis niet hadden gelegaliseerd, werden ter vergelijking geselecteerd.

Analyse van het interval vóór (2007-2012) en na (2013-2017) toonde de legalisatie van cannabis een statistisch significante afname van de toediening van pijnstillers voor Colorado en Maryland, maar niet voor Utah. Colorado zag van 2012 tot 2017 een grotere daling (-31,5%) dan in de andere staten (-14,2% tot -23,5%). In Colorado was de afname van codeïne en oxymorfon significant groter dan in de vergelijkingslanden. De meest voorkomende opioïden na morfine-equivalenten waren oxycodon en methadon.

Wissenschaft/Mensch: Legalisierung des Cannabiskonsums bei Erwachsenen kann den Opioidkonsum reduzieren

Forscher der Geisinger Commonwealth School of Medicine in Scranton und der University of New England in Portland, USA, untersuchten den Zusammenhang zwischen der Legalisierung des Cannabiskonsums für Erwachsene und der Verteilung von verschreibungspflichtigen Opioiden in Colorado. Utah und Maryland, zwei Staaten, die Freizeit-Marihuana nicht legalisiert hatten, wurden zum Vergleich ausgewählt.

Die Analyse des Intervalls vor (2007-2012) und nach (2013-2017) der Legalisierung von Cannabis ergab für Colorado und Maryland, nicht jedoch für Utah, einen statistisch signifikanten Rückgang der Schmerzmittelverabreichung. In Colorado gab es von 2012 bis 2017 einen größeren Rückgang (-31,5%) als in den anderen Staaten (-14,2% bis -23,5%). In Colorado war der Rückgang von Kodein und Oxymorphon deutlich stärker als in den Vergleichsstaaten. Die nach Morphinäquivalenten am weitesten verbreiteten Opioide waren Oxycodon und Methadon.

Science/Human: Legalisation of cannabis use for adults may reduce opioid use

Researchers of the Geisinger Commonwealth School of Medicine in Scranton and the University of New England in Portland, USA examined the association between the legalization of cannabis for adult use and prescription opioid distribution in Colorado. Utah and Maryland, two states that had not legalized recreational marijuana, were selected for comparison.

Analysis of the interval pre (2007-2012) versus post (2013-2017) cannabis legalization revealed statistically significant decreases for Colorado and Maryland, but not Utah, for pain medications. There was a larger reduction from 2012 to 2017 in Colorado (-31.5%) than the other states (-14.2% to -23.5%). Colorado had a significantly greater decrease in codeine and oxymorphone than the comparison states. The most prevalent opioids by morphine equivalents were oxycodone and methadone.

Kropp Lopez AK, Nichols SD, Chung DY, Kaufman DE, McCall KL, Piper BJ. Prescription Opioid Distribution after the Legalization of Recreational Marijuana in Colorado. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(9).

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook