Volgens een open studie kan cannabis nuttig zijn bij de behandeling van fibromyalgie.

08 juni 2020

Wetenschap / mens: volgens een open studie kan cannabis nuttig zijn bij de behandeling van fibromyalgie.

Volgens een onderzoek met 101 patiënten met fibromyalgie die werden opgevolgd in het Laniado-ziekenhuis in Netanya en in het Nazareth-ziekenhuis in Nazareth, Israël is cannabisgebruik  effectief bij het verlichten van pijn en het verminderen van andere pijnstillers. De gemiddelde duur van cannabisgebruik was 15 maanden. Het gemiddelde maandelijkse verbruik was 29 g cannabis, die werd gerookt (54%), ingeademd met een verdamper (18%) of oraal geconsumeerd (3 deelnemers), terwijl de rest verschillende combinaties gebruikte.

De gemiddelde verbetering in slaap en pijn was iets meer dan 77% met minder verbetering in andere parameters; 36% van de patiënten meldde gewichtstoename, terwijl 16% gewichtsverlies rapporteerde; 51% gaf aan meer vrije tijd buitenshuis door te brengen. Bijna een kwart van de patiënten meldde milde bijwerkingen en één patiënt kreeg een psychotische aanval. Hij consumeerde maandelijks 70 gram cannabis. De auteurs concludeerden dat medicinale cannabis “een effectieve behandeling is voor fibromyalgie, waarbij bijna nul% de behandeling stopzet”.

Wissenschaft/Mensch: Laut einer offenen Studie könnte Cannabis bei der Behandlung von Fibromyalgie hilfreich sein

Laut einer Studie mit 101 Patienten, die an Fibromyalgie erkrankt waren und im Laniado-Krankenhaus in Netanya und im Krankenhaus von Nazareth in Nazareth, Israel, nachbeobachtet wurden, war der Cannabiskonsum wirksam, um Schmerzen zu lindern und andere Schmerzmittel zu reduzieren. Die durchschnittliche Dauer des Cannabiskonsums betrug 15 Monate. Die durchschnittliche monatliche Konsummenge betrug 29 g Cannabis, das rein geraucht (54 %), mit einem Verdampfer inhaliert (18 %) oder oral konsumiert wurde (3 Teilnehmer), während der Rest die verschiedensten Kombinationen verwendete.

Die durchschnittliche Verbesserung des Schlafes und der Schmerzen betrug etwas mehr als 77 % mit einer geringeren Verbesserung bei anderen Parametern; 36 % der Patienten berichteten über eine Gewichtszunahme, während 16 % über eine Gewichtsabnahme berichteten; 51% gaben an, mehr Freizeit im Freien zu verbringen. Fast ein Viertel der Patienten berichtete über leichte unerwünschte Wirkungen und ein Patient entwickelte eine psychotische Attacke. Er konsumierte monatlich 70 Gramm Cannabis. Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass medizinisches Cannabis “eine wirksame Behandlung von Fibromyalgie ist, wobei fast null % diese Behandlung abbrachen”.

Science/Human: Cannabis may be helpful in the treatment of fibromyalgia according to an open study

According to a study with 101 patients suffering from fibromyalgia and followed up at Laniado Hospital in Netanya and at the Nazareth Hospital in Nazareth, Israel, cannabis use was effective in reducing pain and reducing other pain medication. The mean duration of cannabis use was 15 months. The mean monthly consumption amount was 29 g cannabis, which was smoked pure (54%), inhaled by using a vaporiser (18%) or used orally (3 participants), while the rest used the variety of combinations.

Mean improvement in sleep and pain was slightly more than 77% with less improvement in other parameters; 36% of the patients reported weight gain, while 16% reported weight loss; 51% reported having more leisure time outdoors. Nearly one quarter of the patients reported mild adverse effects and one patient developed a psychotic attack. He was consuming 70 gram of cannabis monthly. Authors concluded that medical cannabis “is an effective treatment for fibromyalgia, with nearly zero % withdrawal from this treatment.”

Habib G, Levinger U.
[Characteristics of medical cannabis usage among patients with fibromyalgia]. [Artikel auf Hebräisch] Harefuah. 2020;159(5):343-348.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook: