Sporten verhoogd anandamide niveaus bij patiënten met fibromyalgie en vermindert pijn en depressie

30 maart 2020

Wetenschap / Mens: Sporten verhoogd anandamide niveaus bij patiënten met fibromyalgie en vermindert pijn en depressie

In een studie van 37 vrouwen met fibromyalgie en 33 gezonde controles resulteerde een 15-weken durende trainingsprogramma vermindering van lage rugpijn en verhoogde anandamide niveaus. De studie werd uitgevoerd door wetenschappers van het pijn en Revalidatiecentrum van het ministerie van Volksgezondheid, Medicijn en zorg wetenschappen, Universiteit van Linköping, Zweden.

Na het 15 weken durende oefening programma was de Anandamidespiegel bij fibromyalgie patiënten aanzienlijk toegenomen. Pijnintensiteit en de waarden voor depressie verminderde en de spierkracht was toegenomen. De auteurs schreven dat “toegenomen Anandamide en verminderde SEA waarden [Stearoylethanolamid] bij vrouwen met fibromyalgie na het 15 weken durende programma wijst op een ​​chronisch effect van de weerstand oefeningen.”

Stensson N, Gerdle B, Ernberg M, Mannerkorpi K, Kosek E, Ghafouri B. Increased Anandamide and Decreased Pain and Depression after Exercise in Fibromyalgia. Med Sci Sports Exerc, 10. März 2020. [im Druck]

 

Wissenschaft/Mensch: Sport erhöht bei Patienten mit Fibromyalgie den Anandamid-Spiegel und vermindert Schmerzen und Depressionen

In einer Studie mit 37 Frauen mit Fibromyalgie und 33 gesunden Kontrollpersonen führte ein 15-wöchiges Trainingsprogramm zu geringeren Schmerzen und erhöhten Anandamid-Spiegeln. Die Studie wurde von Wissenschaftlern des Schmerz- und Rehabilitationszentrums der Abteilung für Gesundheit, Medizin und Pflegewissenschaften der Universität Linköping, Schweden, durchgeführt.

Nach dem 15-wöchigen Übungsprogramm waren die Anandamidspiegel bei Fibromyalgie-Patienten signifikant erhöht. Die Schmerzintensität und die Werte für Depressionen nahmen ab und die Muskelkraft stieg an. Die Autoren schrieben, dass “die erhöhten Anandamid- und verringerten SEA-Werte [Stearoylethanolamid] bei Frauen mit Fibromyalgie nach dem 15-wöchigen Programm auf eine chronische Wirkung von Widerstandsübungen hindeuten könnten”.

Stensson N, Gerdle B, Ernberg M, Mannerkorpi K, Kosek E, Ghafouri B. Increased Anandamide and Decreased Pain and Depression after Exercise in Fibromyalgia. Med Sci Sports Exerc, 10. März 2020. [im Druck]

 

Science/Human: Exercise in patients with fibromyalgia increases anandamide levels and decreases pain and depression

In a study with 37 women with fibromyalgia and 33 healthy controls a 15-week exercise program resulted in reduced pain and increased anandamide levels. The study was conducted by scientists of the Pain and Rehabilitation Centre of the Department of Health, Medicine and Caring Sciences of Linköping University, Sweden.

After the 15 weeks exercise program anandamide levels were significantly increased in fibromyalgia patients. Pain intensity and depression scorings decreased and muscle strength increased. Authors wrote that the “increased anandamide and decreased SEA [stearoylethanolamide] in women with fibromyalgia after the 15 weeks program might point to a chronic effect of resistance exercise.”

Stensson N, Gerdle B, Ernberg M, Mannerkorpi K, Kosek E, Ghafouri B. Increased Anandamide and Decreased Pain and Depression after Exercise in Fibromyalgia. Med Sci Sports Exerc, 10. März 2020. [im Druck]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook