In Europa dient de European Industrial Hemp Association een geconsolideerde Novel-Food-aanvraag in voor CBD-bevattende extracten.

28 mei 2020

Europa: European Industrial Hemp Association dient geconsolideerde Novel-Food-aanvraag in voor CBD-bevattende extracten.

Een consortium onder leiding van de EURopean Industrial Hemp Association (EIHA) zal terugvallen op het huidige EU-goedkeuringsproces voor voedselveiligheid van hennepvoedsel en extracten en deze voorschriften blijven betwisten. De belanghebbenden van het consortium, georganiseerd als een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, EIHA-projecten, zijn het niet eens met de wijzigingen die in januari 2019 zijn aangebracht in de EU-catalogus van nieuwe voedingsmiddelen, hennepbladeren en -bloemen en van deze plantendelen verkregen extracten – inclusief CBD – zijn opnieuw geclassificeerd als Novel Foods, wat het illegaal maakt om ze in de EU op de markt te brengen.

Europa: EURopäischer Industriehanfverband reicht konsolidierten Novel-Food-Antrag für CBD-haltige Extrakte ein

Ein Konsortium unter der Führung der EURopean Industrial Hemp Association (EIHA) wird auf das derzeitige EU-Zulassungsverfahren für Lebensmittelsicherheit für Hanf-Lebensmittel und -Extrakte zurückgreifen und diese Vorschriften weiterhin anfechten. Die Interessenvertreter des Konsortiums, das als Gesellschaft mit beschränkter Haftung, EIHA-Projekte, organisiert ist, sind nicht mit den Änderungen einverstanden, die im Januar 2019 am Novel-Food-Katalog der EU vorgenommen wurden, der Hanfblätter und -blüten sowie aus diesen Pflanzenteilen gewonnene Extrakte – einschließlich CBD – neu als Novel Foods klassifiziert und es damit illegal macht, sie in der EU zu vermarkten.

Europe: European Industrial Hemp Association submits consolidated Novel Food application for CBD containing extracts

 

A consortium led by the European Industrial Hemp Association (EIHA), will resort to the current EU food safety approval process for hemp foods and extracts while continuing to challenge those rules. Stakeholders in the consortium, which is being organized as a limited liability company, EIHA projects, disagree with changes made in January 2019 to the EU’s Novel Food catalogue which re-classified hemp leaves and flowers as well as extracts derived from those plant parts – including CBD – as Novel Foods, making it illegal to market them in the EU.

Hemp Today vom 5. Mai 2020

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook