CBD kan de levensvatbaarheid verminderen van multipel myeloomcellen

13 juni 2020

Wetenschap / cellen: CBD kan de levensvatbaarheid van multipel myeloomcellen verminderen

De onderzoekers ontdekten dat “de CB2-receptor sterk tot expressie komt op zowel CIK- (cytokine-geïnduceerde killer-cellen) als MM-cellen (multipel myeloom).

CBD is erin geslaagd de levensvatbaarheid van tumorcellen te verminderen en kan een beschermende rol spelen voor CIK-cellen “.

Ze ontdekten ook dat zeer hoge concentraties CBD schadelijk zijn voor killercellen, dus doses onder 1 µmol waren geschikt.

Afdeling Geïntegreerde Oncologie, Centrum voor Geïntegreerde Oncologie (CIO), Universitair Ziekenhuis Bonn, Duitsland.

Wissenschaft/Zellen: CBD kann die Lebensfähigkeit von Zellen des Multiplen Myeloms verringern

Die Forscher fanden heraus, dass “der CB2-Rezeptor sowohl auf CIK-Zellen (Zytokin-induzierte Killerzellen) als auch auf MM-Zellen (Multiples Myelom) hoch exprimiert wird.

CBD war in der Lage, die Lebensfähigkeit von Tumorzellen zu verringern und kann eine schützende Rolle für CIK-Zellen haben”.

Sie fanden auch heraus, dass sehr hohe Konzentrationen von CBD schädlich für Killerzellen sind, so dass Dosen unter 1 µmol angemessen waren.

Abteilung für integrierte Onkologie, Zentrum für integrierte Onkologie (CIO), Universitätsklinikum Bonn, Deutschland.

Science/Cells: CBD may reduce the viability of multiple myeloma cells

Researchers found that “the CB2 receptor is highly expressed on CIK (cytokine-induced killer) cells as well as on MM (multiple myeloma) cells.

CBD was able to decrease the viability of tumour cells and can have a protective role for CIK cells.”

They also found that very high concentrations of CBD were detrimental to killer cells, so that doses below 1 µmol were appropriate.

Department of Integrated Oncology, Center for Integrated Oncology (CIO), University Hospital Bonn, Germany.

Garofano F, et al. Int J Mol Sci. 2020;21(11). [Im Druck]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook