CBD oftewel cannabidiol biedt een veilige behandeling voor cannabisgebruiksstoornissen

03 augustus 2020

Wetenschap / mens: Volgens een onderzoek biedt CBD een veilige behandeling voor cannabisgebruiksstoornissen

Mensen met cannabisgebruiksstoornissen kunnen cannabidiol of CBD veilig gebruiken om hun verslaving aan het medicijn te verminderen, volgens een studie gepubliceerd door The Lancet Psychiatry. Hoewel het fase 2-onderzoek was opgezet om de veiligheid – en niet de effectiviteit – van CBD bij cannabisgebruiksstoornissen te beoordelen, tonen voorlopige resultaten aan dat een dagelijkse dosis van 400 of 800 milligram mensen met de aandoening helpt Om van het medicijn af te zien, zeiden de onderzoekers.

“Onze studie levert het eerste causale bewijs ter ondersteuning van CBD als behandeling voor cannabisgebruiksstoornissen”, aldus co-auteur Dr. Tom Freeman in een verklaring. “Dit is bemoedigend, want hoewel naar schatting 22 miljoen mensen wereldwijd worden getroffen door cannabisverslaving,” zijn er momenteel geen behandelingsopties voor cannabisverslaving “, zegt Freeman, directeur van de verslavings- en geestelijke gezondheidsgroep aan de Universiteit van Bath in Engeland.

Wissenschaft/Mensch: CBD bietet gemäß einer Studie eine sichere Behandlung für Störungen des Cannabiskonsums

Menschen mit Störungen des Cannabiskonsums können Cannabidiol oder CBD sicher verwenden, um ihre Abhängigkeit von der Droge zu verringern, so das Ergebnis einer von The Lancet Psychiatry veröffentlichten Studie. Obwohl die Phase-2-Studie darauf ausgelegt war, die Sicherheit – und nicht die Wirksamkeit – von CBD bei Störungen des Cannabiskonsums zu bewerten, zeigen vorläufige Ergebnisse, dass eine tägliche Dosis von 400 oder 800 Milligramm Menschen mit der Erkrankung dabei hilft, auf die Droge zu verzichten, sagten die Forscher.

“Unsere Studie liefert den ersten kausalen Beweis, der CBD als Behandlung von Störungen des Cannabiskonsums unterstützt”, sagte Studien-Ko-Autor Dr. Tom Freeman in einer Stellungnahme. “Dies ist ermutigend”, denn obwohl schätzungsweise 22 Millionen Menschen weltweit von Cannabisabhängigkeit betroffen sind, “gibt es derzeit keine Behandlungsmöglichkeiten für Cannabisabhängigkeit”, sagte Freeman, Direktor der Gruppe für Sucht und psychische Gesundheit an der Universität von Bath in England.

Science/Human: CBD a safe treatment for cannabis use disorders, study finds

People with cannabis use disorders can safely use cannabidiol, or CBD, to reduce their reliance on the drug, a study published by The Lancet Psychiatry found. Although the Phase 2 study was designed to assess safety — and not effectiveness — of CBD for cannabis use disorder, preliminary findings indicate that a daily dose of 400 or 800 milligrams helps people with the condition abstain from using the drug, researchers said.

“Our study provides the first causal evidence to support CBD as a treatment for cannabis use disorders,” study co-author Dr Tom Freeman said in a statement. “This is encouraging” because although cannabis addiction affects an estimated 22 million people worldwide, “there are currently no drug treatments for cannabis addiction,” said Freeman, director of the Addiction and Mental Health Group at the University of Bath in England.

UPI vom 28. Juli 2020

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook