Patiënten met slaapstoornissen ervaren een betere slaap door het gebruik van cannabis

20 augustus 2018

Wetenschap/mens: Patiënten met slaapstoornissen ervaren een betere slaap door het gebruik van cannabis

Het gebruik van cannabis bloemen bij 409 mensen met een specifieke slaapstoornis resulteerde in aanzienlijke verbeteringen van hun slaap. Het toepassingsgebied van de therapeutische werking, is afhankelijk van de cannabissoort. Dit zijn de resultaten van het onderzoek, dat werd uitgevoerd bij het Instituut voor psychologie, Universiteit van New Mexico in Albuquerque (Verenigde Staten). De patiënten namen deel aan 1056 sessies inname dosis van medische cannabis, gedurende welke zij zelf de ernst ervaren van slapeloosheid beoordeeld voor en na consumptie.

Deelnemers toonden een gemiddelde vermindering van de ernst van de symptomen van -4,5 punten, op een visuele analoge schaal van 0 tot en met 10 punten. Gebruik van pijpen en verdampers werd geassocieerd met de verlichting van de symptomen van de grotere en meer positieve bijwerkingen ten opzichte van het gebruik van cannabissigaretten (joints), terwijl verdamping ook werd geassocieerd met minder negatieve effecten. CBD werd statistisch gezien geassocieerd met groter significante symptoom bestrijding dan THC. Bloemen van cannabis sativa planten werden geassocieerd met meer negatieve bijwerkingen dan bloemen van cannabis indica of hybride plant subtypen.

 

Vigil JM, Stith SS, Diviant JP, Brockelman F, Keeling K, Hall B. Effectiveness of Raw, Natural Medical Cannabis Flower for Treating Insomnia under Naturalistic Conditions. Medicines (Basel). 2018;5(3).

English

Science/Human: Patients with insomnia experience improved sleep by the use of cannabis

The use of cannabis flowers in 409 people with a specified condition of insomnia resulted in significant improvements of their sleep. The extent of therapeutic effects depended on the cannabis strain. These are the results of research conducted at the Department of Psychology of the University of New Mexico in Albuquerque, USA. Patients completed 1056 medical cannabis administration sessions during which they rated self-perceived insomnia severity levels prior to and following consumption.

Participants showed an average symptom severity reduction of -4.5 points on a 0 to 10 point visual analogue scale. Use of pipes and vaporizers was associated with greater symptom relief and more positive side effects as compared to the use of cannabis cigarettes, while vaporization was also associated with lower negative effects. CBD was associated with greater statistically significant symptom relief than THC. Flowers from cannabis sativa plants were associated with more negative side effects than flowers from cannabis indica or hybrid plant subtypes.

Vigil JM, Stith SS, Diviant JP, Brockelman F, Keeling K, Hall B. Effectiveness of Raw, Natural Medical Cannabis Flower for Treating Insomnia under Naturalistic Conditions. Medicines (Basel). 2018;5(3).

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany