CBD kan nuttig zijn bij angststoornissen

21 januari 2019

Wetenschap/mens: CBD kan nuttig zijn bij angststoornissen volgens een case-serie

Uit een analyse van de medische dossiers van 72 volwassen patiënten bleek dat CBD angsten en slaap verbeterd. Deze grote retrospectieve case series uitgevoerd door wetenschappers van de afdeling Psychiatrie van de Universiteit van Colorado in Denver, Verenigde Staten. Bij 47 patiënten was het belangrijkste probleem angst en 25 deelnemers slapen slecht.

Bij 57 patiënten (79,2%) daalde de angst niveaus binnen de eerste maand en dit effect bleef in de periode erna. De slaap waarden verbeterde in de eerste maand bij 48 patiënten (66,7%), maar varieert in de loop van tijd. De CBD werd goed verdragen met uitzondering van drie patiënten. De auteurs concludeerden dat Cannabidiol bij angststoornissen nuttig kan zijn.

Shannon S, Lewis N, Lee H, Hughes S. Cannabidiol in Anxiety and Sleep: A Large Case Series. Perm J. 2019;23.

Deutsch

Wissenschaft/Mensch: CBD kann gemäß einer Fallserie bei Angststörungen hilfreich sein

In einer Analyse der Patientenakten von 72 erwachsenen Patienten verbesserte CBD Ängste und den Schlaf. Diese große retrospektive Fallserie wurde von Wissenschaftlern der Klinik für Psychiatrie der Universität von Colorado in Denver, USA, durchgeführt. Bei 47 Patienten war das Hauptproblem die Angst und bei 25 Teilnehmern ein schlechter Schlaf.

Bei 57 Patienten (79,2 %) sanken die Angstwerte innerhalb des ersten Monats, und diese Wirkung blieb in der Folgezeit bestehen. Die Schlafwerte verbesserten sich im ersten Monat bei 48 Patienten (66,7 %), schwankten jedoch im Zeitverlauf. CBD wurde mit Ausnahme von drei Patienten gut vertragen. Die Autoren schlussfolgerten, dass Cannabidiol bei Angststörungen von Vorteil sein kann.

Shannon S, Lewis N, Lee H, Hughes S. Cannabidiol in Anxiety and Sleep: A Large Case Series. Perm J. 2019;23.

English

Science/Human: CBD may be helpful in anxiety disorders according to a case series

In an analysis of charts of 72 adult patients CBD improved anxiety and sleep. This large retrospective case series was conducted by scientists of the Department of Psychiatry of the University of Colorado in Denver, USA. The primary concern was anxiety in 47 patients per sleep in 25 participants.

Anxiety scores decreased within the first month in 57 patients (79.2%) and remained decreased over time. Sleep scores improved within the first month in 48 patients (66.7%) but fluctuated over time. With the exception of3 patients CBD was well tolerated. Authors concluded that cannabidiol may hold benefit for anxiety disorders.

Shannon S, Lewis N, Lee H, Hughes S. Cannabidiol in Anxiety and Sleep: A Large Case Series. Perm J. 2019;23.

 

 

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany