Volgens grote epidemiologische studie verbetert cannabis depressie bij patiënten met post-traumatische-stress-stoornis (PTSS)

12 november 2019

Wetenschap / Mens: volgens een grote epidemiologische studie kan cannabis depressie bij patiënten met post-traumatische stress-stoornis (PTSS) verbeteren

Onderzoekers aan de Universiteit van British Columbia in Vancouver en andere Canadese universiteiten gebruikte gegevens van de Canadese Community Health Survey Mental Health 2012 om de relatie tussen post-traumatische stress-stoornis en enkele gezondheidseffecten te bekijken. Onder 24.089 in aanmerking komende respondenten melde 420 een lopende klinische diagnose van post-traumatische stress-stoornis. Een totaal van 28% van de mensen met een post-traumatische stress-stoornis melde over hun cannabisgebruik in het afgelopen jaar.

Onder de niet-gebruikers waren posttraumatische stressstoornis significant met de recente depressieve episoden en zelfmoordgedachten geassocieerd. Bij cannabisgebruikers werd  post-traumatische stress-stoornis niet geassocieerd met een van de twee resultaten. De auteurs schreven dat deze  “studie voorlopige epidemiologische bewijzen heeft bepaald dat het gebruik van cannabis kan helpen om het verband tussen post-traumatische stress-stoornis en ernstige depressieve en suïcidale staten te verminderen.”

Lake S, Kerr T, Buxton J, Walsh Z, Marshall B, Wood E, Milloy MJ. Does cannabis use modify the effect of post-traumatic stress disorder on severe depression and suicidal ideation? Evidence from a population-based cross-sectional study of Canadians. J Psychopharmacol, 5. November 2019 [im Druck]

Wissenschaft/Mensch: Laut einer großen epidemiologischen Studie kann Cannabis die Depression bei Patienten mit posttraumatischer Belastungsstörung reduzieren

Forscher der University of British Columbia in Vancouver und anderen kanadischen Universitäten nutzten Daten aus der Canadian Community Health Survey-Mental Health 2012, um den Zusammenhang zwischen posttraumatischen Belastungsstörungen und einigen Gesundheitsergebnissen zu untersuchen. Unter 24.089 teilnahmeberechtigten Befragten berichteten 420 über eine aktuelle klinische Diagnose einer posttraumatischen Belastungsstörung. Insgesamt berichteten 28 % der Menschen mit posttraumatischer Belastungsstörung über einen Cannabiskonsum im vergangenen Jahr.

Unter Nicht-Konsumenten waren posttraumatische Belastungsstörungen signifikant mit kürzlichen großen depressiven Episoden und Selbstmordgedanken verbunden. Bei Cannabiskonsumenten Aallerdings war die posttraumatische Belastungsstörung nicht mit einem der beiden Ergebnisse verbunden. Die Autoren schrieben, dass diese “Studie vorläufige epidemiologische Beweise dafür liefert, dass der Cannabiskonsum dazu beitragen kann, den Zusammenhang zwischen posttraumatischer Belastungsstörung und schweren depressiven und selbstmörderischen Zuständen zu verringern”.

Lake S, Kerr T, Buxton J, Walsh Z, Marshall B, Wood E, Milloy MJ. Does cannabis use modify the effect of post-traumatic stress disorder on severe depression and suicidal ideation? Evidence from a population-based cross-sectional study of Canadians. J Psychopharmacol, 5. November 2019 [im Druck]

Science/Human: Cannabis may reduce depression in patients with post-traumatic stress disorder according to large epidemiological study

Researchers from the University of British Columbia in Vancouver and other Canadian Universities used data from the 2012 Canadian Community Health Survey-Mental Health to investigate the relationship between post-traumatic stress disorder and some health outcomes. Among 24,089 eligible respondents, 420 reported a current clinical diagnosis of post-traumatic stress disorder. In total, 28% of people with post-traumatic stress disorder reported past-year cannabis use.

Post-traumatic stress disorder was significantly associated with recent major depressive episode and suicidal ideation among non-users. However, post-traumatic stress disorder was not associated with either outcome among cannabis users. Authors wrote, that this “study provides preliminary epidemiological evidence that cannabis use may contribute to reducing the association between post-traumatic stress disorder and severe depressive and suicidal states.”

Lake S, Kerr T, Buxton J, Walsh Z, Marshall B, Wood E, Milloy MJ. Does cannabis use modify the effect of post-traumatic stress disorder on severe depression and suicidal ideation? Evidence from a population-based cross-sectional study of Canadians. J Psychopharmacol, 5. November 2019 [im Druck]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany