CBD kan nuttig zijn bij het Fragiele X Syndroom

27 augustus 2019

Wetenschap / Mens: Volgens een klinische studie kan CBD nuttig zijn bij het Fragiele X Syndroom

In een studie van 20 kinderen en adolescenten gediagnosticeerd met het fragiele X-syndroom veroorzaakte transdermale CBD een verbetering van de ziekte. De studie werd uitgevoerd door een aantal Australische centra, met inbegrip van het Center for Clinical Trials in Rare Neurodevelopmental Disorders in Brisbane en de Universiteit van Queensland in Brisbane uitgevoerd. Symptomen van het syndroom zijn mentale retardatie, aandacht tekort en hyperactiviteit, angst en instabiele stemming en autistisch gedrag. CBD werd tweemaal per dag aangebracht in een gel op de huid, het werd getitreerd met 50 mg per dag tot een maximum dosis van 250 mg. De studie duurde 12 weken.

Het primaire eindpunt was de verandering in de zogenaamde Anxiety (angst), Depression (depressie), en Mood (stemming) Scale (ADAMS), die aanzienlijk verbeterd tijdens de studie. De auteurs schreven dat de transdermale CBD voorbereiding genaamd ZYN002 “goed werd verdragen en veroorzaakte een klinisch significante afname van angst en gedragsproblemen symptomen bij kinderen en adolescenten met FXS.”

Heussler H, Cohen J, Silove N, Tich N, Bonn-Miller MO, Du W, O’Neill C, Sebree T.A phase 1/2, open-label assessment vom the safety, tolerability, and efficacy vom transdermal cannabidiol (ZYN002) for the treatment vom pediatric fragile X syndrome. J Neurodev Disord. 2019;11(1):16.

Deutsch

Wissenschaft/Mensch: CBD kann laut klinischer Studie bei Fragilem X-Syndrom hilfreich sein

In einer Studie mit 20 Kindern und Jugendlichen mit der Diagnose Fragiles X-Syndroms verursachte transdermales CBD eine Verbesserung der Erkrankung. Die Studie wurde von mehreren australischen Zentren durchgeführt, darunter dem Centre for Clinical Trials in Rare Neurodevelopmental Disorders in Brisbane und der Universität von Queensland in Brisbane. Zu den Symptomen des Syndroms gehören geistige Behinderungen, Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivität, Angst und instabile Stimmung sowie autistisches Verhalten. CBD wurde zweimal täglich in einem Gel auf die Haut angewendet, das von 50 mg täglich auf eine maximale Dosis von 250 mg titriert wurde. Die Studiendauer betrug 12 Wochen.

Der primäre Wirksamkeitsendpunkt war die Veränderung der sogenannten Anxiety, Depression, and Mood Scale (ADAMS), die sich während der Studie signifikant verbesserte. Die Autoren schrieben, dass das transdermale CBD-Präparat mit dem Namen ZYN002 “gut verträglich war und klinisch bedeutsame Reduzierungen von Angst und Verhaltenssymptomen bei Kindern und Jugendlichen mit FXS hervorrief”.

Heussler H, Cohen J, Silove N, Tich N, Bonn-Miller MO, Du W, O’Neill C, Sebree T.A phase 1/2, open-label assessment vom the safety, tolerability, and efficacy vom transdermal cannabidiol (ZYN002) for the treatment vom pediatric fragile X syndrome. J Neurodev Disord. 2019;11(1):16.

English

Science/Human: CBD may be helpful in fragile X syndrome according to a clinical study

In a study with 20 children and adolescents with a diagnosis of fragile X syndrome transdermal CBD caused disease improvement. The study was conducted by several Australian institutions including the Centre for Clinical Trials in Rare Neurodevelopmental Disorders in Brisbane and the University of Queensland in Brisbane. Among the symptoms of the syndrome are intellectual disabilities, attention deficit and hyperactivity, anxiety and unstable mood as well as autistic behaviour. CBD was applied twice daily in a gel to the skin titrated from 50 mg daily to a maximum dose of 250 mg. Treatment duration was 12 weeks.

The primary efficacy endpoint was change in the so-called Anxiety, Depression, and Mood Scale (ADAMS), which improved significantly during the study. Authors wrote that the transdermal CBD preparation called ZYN002 “was well tolerated and produced clinically meaningful reductions in anxiety and behavioral symptoms in children and adolescents with FXS.“

Heussler H, Cohen J, Silove N, Tich N, Bonn-Miller MO, Du W, O’Neill C, Sebree T.A phase 1/2, open-label assessment of the safety, tolerability, and efficacy of transdermal cannabidiol (ZYN002) for the treatment of pediatric fragile X syndrome. J Neurodev Disord. 2019;11(1):16.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook alles over een eerder onderzoek begin dit jaar:

Wetenschap/Mens: Volgens case-reports kan CBD nuttig zijn bij het fragiele X syndroom

In een case-serie, 3 patiënten (2 volwassenen + 1 kind) met het fragiele X syndroom (FXS) hebben zij baat bij een behandeling met orale CBD (Cannabidiol) in dagelijkse dosis tussen 32 en 64 mg. Wetenschappers van het kinderziekenhuis van de school of Medicine van de University of Colorado in Aurora, Verenigde Staten, presenteerde hun onderzoek in het tijdschrift cannabis en cannabinoïden onderzoek.

Alle drie patiënten toonde een functioneel voordeel van het gebruik van orale CBD-oplossingen, met inbegrip van een duidelijke vermindering van de sociale afkeer en de angst, evenals verbeteringen in slaap, de voedselinname, de motorische coördinatie, de taalvaardigheden, de angststoornis en zintuiglijke verwerking. Twee van de beschreven patiënten bleek een aantal FXS symptomen terug te krijgen na het stoppen van de behandeling met CBD (bijvoorbeeld angst), die dan weer worden verbeterd na de hervatting van de behandeling CBD.

Tartaglia N, Bonn-Miller M, Hagerman R. Treatment of FRAGILE X Syndrome with Cannabidiol: A Case Series Study and Brief Review of the Literature. Cannabis Cannabinoid Res. 2019;4(1):3-9.