Cannabisgebruikers met persoonlijkheidsstoornissen hebben geen verhoogd risico op ontwikkelen andere psychische aandoeningen

14 juni 2019

Wetenschap/mens: cannabisgebruikers met persoonlijkheidsstoornissen hebben geen verhoogd risico op het ontwikkelen van andere psychiatrische stoornissen

De resultaten van een internationale studie suggereren “dat afgezien van specifieke substantie gebruik stoornissen, mensen met persoonlijkheidsstoornissen geen verhoogd risico op ontwikkeling van andere psychiatrische stoornissen hebben na cannabisgebruik”.

Wetenschappers van de Lev HaSharon centrum voor geestelijke gezondheidszorg in Pardesiya, Israël, en andere instellingen in Israël, Canada en Duitsland hebben deze gegevens geanalyseerd van 34.653 mensen met persoonlijkheidsstoornissen, in een tijdsbestek van 3 jaar.

Gebruikers van cannabis hadden “na 3-jaar follow-up tijd een verhoogde kans op stoornissen van middelengebruik (inclusief opiaatconsumptiestoornis) te ontwikkelen, maar geen andere comorbide psychiatrische stoornissen.”

In het algemeen zijn er geen significante interacties tussen cannabis gebruiken en persoonlijkheidsstoornissen geïdentificeerd.

Deze resultaten suggereren dat mensen met persoonlijkheidsstoornissen, naast specifieke substantiegebruikstoornissen geen toegenomen risico hebben voor andere psychiatrische aandoeningen te ontwikkelen na het gebruik van cannabis.”.

Shalit N, Rehm J, Lev-Ran S. The association between cannabis use and psychiatric comorbidity in people with personality disorders: A population-based longitudinal study. Psychiatry Res. 2019;278:70-77.

Science/Human: Cannabis users with personality disorders are not at increased risk for developing other psychiatric disorders

Findings of an international study “suggest that aside from specific substance use disorders, individuals with PDs are not at an increased risk for developing other psychiatric disorders following cannabis use.” Scientists from Lev-Hasharon Mental Health Center in Pardesiya, Israel, and other institutions from Israel, Canada and Germany analysed data from 34,653 individuals with PD (personality disorders), who were followed for 3 years.

Authors wrote that cannabis users “were at increased odds for developing substance use disorders (including opioid use disorder), but not other comorbid psychiatric disorders, at 3-year follow up. No significant interaction effects were generally found between cannabis use and PD. These findings suggest that aside from specific substance use disorders, individuals with PDs are not at an increased risk for developing other psychiatric disorders following cannabis use.”

Shalit N, Rehm J, Lev-Ran S. The association between cannabis use and psychiatric comorbidity in people with personality disorders: A population-based longitudinal study. Psychiatry Res. 2019;278:70-77.

Wissenschaft/Mensch: Cannabiskonsumenten mit Persönlichkeitsstörungen haben kein erhöhtes Risiko, andere psychiatrische Störungen zu entwickeln

Die Ergebnisse einer internationalen Studie „legen nahe, dass abgesehen von spezifischen Substanzkonsumsstörungen Menschen mit Persönlichkeitsstörungen kein erhöhtes Risiko für die Entwicklung anderer psychiatrischer Störungen nach Cannabiskonsum aufweisen“. Wissenschaftler des Lev-Hasharon-Zentrums für psychische Gesundheit in Pardesiya, Israel, und anderer Einrichtungen aus Israel, Kanada und Deutschland analysierten Daten von 34.653 Personen mit Persönlichkeitsstörungen, die 3 Jahre lang begleitet wurden.

Cannabiskonsumenten hatten „nach 3-jähriger Nachbeobachtungszeit eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, Störungen des Substanzkonsums (einschließlich Opioidkonsumstörung) zu entwickeln, jedoch keine anderen komorbiden psychiatrischen Störungen. Im Allgemeinen wurden keine signifikanten Wechselwirkungen zwischen Cannabiskonsum und Persönlichkeitsstörungen festgestellt. Diese Ergebnisse legen nahe, dass Personen mit Persönlichkeitsstörungen neben bestimmten Substanzkonsumstörungen kein erhöhtes Risiko haben, andere psychiatrische Störungen nach Cannabiskonsum zu entwickeln.“

Shalit N, Rehm J, Lev-Ran S. The association between cannabis use and psychiatric comorbidity in people with personality disorders: A population-based longitudinal study. Psychiatry Res. 2019;278:70-77.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany