THC kan mortaliteit voorkomen bij acuut ademhalingsnoodsyndroom door COVID-19

21 september 2020

Wetenschap / Dier: THC kan mortaliteit voorkomen bij acuut ademhalingsnoodsyndroom door COVID-19

Volgens onderzoek op muizen voorkomt THC mortaliteit bij acuut ademhalingsnoodsyndroom (ARDS) door apoptose in immuuncellen te induceren, wat leidt tot het onderdrukken van cytokinestormen.

De auteurs concludeerden dat “deze studie suggereert dat activering van cannabinoïdereceptoren zou kunnen dienen als een therapeutische modaliteit voor de behandeling van ARDS geassocieerd met COVID-19”.

Medical School, University of South Carolina, Colombia, VS.

Wissenschaft/Tier: THC kann bei COVID-19 die Mortalität beim akuten Atemnotsyndrom verhindern

Forschungen an Mäusen zufolge verhindert THC die Mortalität beim akuten Atemnotsyndrom (ARDS) durch die Induktion von Apoptosen in Immunzellen, was zur Unterdrückung von Zytokinstürmen führt.

Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass “diese Studie nahe legt, dass die Aktivierung von Cannabinoidrezeptoren als therapeutische Modalität zur Behandlung des ARDS im Zusammenhang mit COVID-19 dienen könnte”.

Medizinische Fakultät, Universität von South Carolina, Kolumbien, USA.

Science/Animal: THC may prevent mortality from acute respiratory distress syndrome in COVID-19

According to research in mice THC prevents mortality from acute respiratory distress syndrome (ARDS) through the induction of apoptosis in immune cells, leading to cytokine storm suppression.

Authors concluded that “this study suggests that the activation of cannabinoid receptors may serve as a therapeutic modality to treat ARDS associated with COVID-19.”

School of Medicine, University of South Carolina, Columbia, USA.

Mohammed A, et al. Int J Mol Sci. 2020;21(17):E6244.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook