IACM verklaring van het bestuur over de huidige corona virus pandemie en gebruik cannabinoïden

25 maart 2020

IACM: Verklaring van de Raad van Bestuur over de huidige coronavirus pandemie en om gebruik te maken van cannabinoïden

Verschillende laboratoriumstudies suggereren dat cannabinoïden een antivirale en antibacteriële werking kunnen hebben. We hebben dit ook herhaaldelijk gemeld in het IACM-Bulletin.

Echter, er is geen bewijs dat individuele cannabinoïden – zoals CBD, CBG of THC –   of cannabispreparaten beschermen tegen infectie met het SARS- COV2 virus of kan worden gebruikt voor de behandeling van de ziekte veroorzaakt door dit virus Covid-19.

Ook is er geen bewijs dat de consumptie van cannabinoïden het risico van virale infecties kunnen verhogen.

Gelieve geen valse informatie op het internet laten circuleren. U kunt ons helpen  de verspreiding van het virus  te voorkomen door het volgen van de richtlijnen van de overheid  en gezondheidsautoriteit.

Laten we in deze tijd solidair zijn, vooral met degenen, die een bijzonder risico lopen op een dergelijke infectie.

Pas op jezelf en anderen!

Namens het bestuur van de IACM

Professor Dr. Kirsten Müller-Vahl (eerste voorzitter)
Dr. Franjo Grotenhermen (CEO)

IACM

IACM: Erklärung des Vorstands zur aktuellen Corona-Virus-Pandemie und zur Verwendung von Cannabinoiden

Mehrere Laborstudien deuten darauf hin, dass Cannabinoide antivirale und antibakterielle Wirkungen haben können. Wir haben darüber wiederholt in den IACM-Informationen berichtet.

Es gibt jedoch keine Hinweise darauf, dass einzelne Cannabinoide – wie CBD, CBG oder THC – oder Cannabispräparate vor einer Infektion mit dem SARS-CoV2-Virus schützen oder zur Behandlung der von diesem Virus verursachten Krankheit Covid-19 eingesetzt werden könnten.

Auch gibt es keine Hinweise darauf, dass der Konsum von Cannabinoiden das Risiko einer Virusinfektion erhöhen könnte.

Bitte geben Sie keine falschen Informationen weiter, die im Internet im Umlauf sind. Helfen Sie mit, die Verbreitung des Virus einzudämmen, indem Sie die Richtlinien der Regierung und der Gesundheitsbehörden befolgen.

Lassen Sie uns in dieser Zeit solidarisch sein, insbesondere mit denjenigen, die besonders von einer solchen Infektion bedroht sind.

Passen Sie auf sich und andere auf!

Im Namen des IACM-Vorstands

Professorin Dr. Kirsten Müller-Vahl (1. Vorsitzende)
Dr. Franjo Grotenhermen (Geschäftsführer)

IACM: Statement of the Board on current corona virus pandemic and the use of cannabinoids

Several laboratory studies suggest that cannabinoids may have antiviral and antibacterial effects. We have reported on this repeatedly in the IACM-Bulletin.

However, there is no evidence that individual cannabinoids — such as CBD, CBG or THC — or cannabis preparations protect against infection with the SARS-CoV2 virus or could be used to treat Covid-19, the disease produced by this virus.

Also, there is no evidence that the use of cannabinoids could increase the risk of viral infection.

Please do not pass on false information that is circulating on the Internet. Help contain the spread of the virus by following government and health authority guidelines.

Let us be in solidarity during this time, especially with those who are particularly at risk from such an infection.

Take care of yourself and others!

On behalf of the IACM Board of Directors

Dr. Kirsten Müller-Vahl (1st Chairwomen)

Dr. Franjo Grotenhermen (Executive Director)

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany