De Cannabinoïde-2-receptor zou een potentieel doelwit kunnen zijn voor coronavirus-19-infectie

13 juni 2020

Wetenschap: De cannabinoïde-2-receptor zou een potentieel doelwit kunnen zijn voor een coronavirus-19-infectie

Aangezien bij COVID-19-patiënten de inflammatoire en immuunreacties verergerden, een cytokine-storm, de prevalentie van pro-inflammatoire M1-macrofagen en verhoogde concentraties van  Italiaanse ingezeten en circulerende immuuncellen vertonen, vermoeden italiaanse onderzoekers de mogelijkheid, dat activering van de CB2-receptor gunstig zou kunnen zijn.

Ze vinden dat “bekend is dat stimulering van de CB2-receptoren de afgifte van pro-inflammatoire cytokines beperkt, het macrofaagfenotype naar het ontstekingsremmende M2-type verschuift en de immunomodulerende eigenschappen van mesenchymale huidige cellen verbetert”.

Universiteit van Campania “Luigi Vanvitelli”, Napels, Italië.

Wissenschaft: Der Cannabinoid-2-Rezeptor könnte ein mögliches Ziel für eine Coronavirus-19-Infektion sein

Da sich bei COVID-19-Patienten verschlechterte Entzündungs- und Immunreaktionen, ein Zytokinsturm, die Prävalenz von pro-inflammatorischen M1-Makrophagen und erhöhte Konzentrationen von residenten und zirkulierenden Immunzellen manifestieren, vermuteten italienische Forscher die Möglichkeit, dass die Aktivierung des CB2-Rezeptors vorteilhaft sein könnte.

Sie stellen fest, dass “die Stimulierung der CB2-Rezeptoren bekanntermaßen die Freisetzung von proinflammatorischen Zytokinen begrenzt, den Makrophagen-Phänotyp in Richtung des entzündungshemmenden M2-Typs verschiebt und die immunmodulierenden Eigenschaften mesenchymaler Stromzellen verstärkt”.

Universität von Kampanien “Luigi Vanvitelli”, Neapel, Italien.

Science: The cannabinoid-2 receptor may be a possible target for coronavirus-19 infection

Since COVID-19 patients manifest exacerbated inflammatory and immune responses, cytokine storm, prevalence of pro-inflammatory M1 macrophages and increased levels of resident and circulating immune cells Italian researchers hypothesised the possibility that activation of the CB2 receptor may be beneficial.

They state that the “stimulation of CB2 receptors is known to limit the release of pro-inflammatory cytokines, shift the macrophage phenotype towards the anti-inflammatory M2 type and enhance the immune-modulating properties of mesenchymal stromal cells.”

University of Campania “Luigi Vanvitelli”, Naples, Italy.

Rossi F, et al. Int J Mol Sci 2020;21(11). [Im Druck]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook