Door Covid-19 bevriest de Europese GMP Cannabis inspecties in Canada en elders, dus geen levering EU

30 april 2020

Canada / Europa: Covid-19 zet Europese GMP cannabis inspecties in Canada en elders stop

Certificeringen voor Good Manufacturing Practice (EU-GMP) waarbij cannabisfaciliteiten in Canada en elders betrokken zijn, komen tot stilstand, gezien de reisbeperkingen die gelden in de meeste werelddelen vanwege de coronavirus pandemie.

Het stopzetten van de audits heeft ertoe geleid dat sommige buitenlandse producenten van medicinale cannabis niet de belangrijkste certificering kunnen ontvangen om met de uitvoer naar de EU-markt te beginnen.

Europa/Kanada: Covid-19 friert EURopäische GMP-Cannabis-Inspektionen in Kanada und anderswo ein

Die Zertifizierungsprüfungen der EURopäischen Union für die Gute Herstellungspraxis (EU-GMP), an denen Cannabisanlagen in Kanada und anderswo beteiligt sind, kommen angesichts der Reisebeschränkungen, die wegen der Coronavirus-Pandemie in den meisten Teilen der Welt gelten, zum Stillstand.

Der Abbruch der Audits hat dazu geführt, dass einige Hersteller von medizinischem Cannabis in Übersee nicht die Schlüsselzertifizierung erhalten können, um mit dem Export in den EU-Markt zu beginnen.

Canada/Europe: Covid-19 freezes European GMP cannabis inspections in Canada and elsewhere

European Union Good Manufacturing Practice (EU-GMP) certification audits involving cannabis facilities in Canada and elsewhere are screeching to a halt given the travel restrictions in place in most of the world because of the coronavirus pandemic.

The discontinuation of the audits has meant that some overseas medical cannabis producers can’t receive the key certification to begin exports to the EU market.

Marijuana Business Daily vom 6. April 2020

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook