CBD en THC hebben een antiviraal effect op het nieuwe coronavirus en verbetert symptomen

21 december 2020

Wetenschap: CBD en THC kunnen een antiviraal effect hebben op het nieuwe coronavirus…

Onderzoekers onderzochten de antivirale effecten van verschillende cannabinoïden tegen de SARS-CoV-2. Zij schreven dat er “bevindingen zijn die suggereren dat cannabidiol en delta-tetrahydrocannabinol mogelijke geneesmiddelen zijn tegen het menselijk coronavirus die in combinatie of met andere medicijnmoleculen kunnen worden gebruikt voor de behandeling van COVID-19-patiënten”.

School voor Chemische Technologie, Yeungnam Universiteit, Gyeongsan, Republiek Korea.

Raj V, et al. Int J Biol Macromol 2020:S0141-8130(20)35178-3.

Wetenschap: Activering van de CB2-receptor kan de symptomen van SARS-CoV-2-infecties verbeteren.

Onderzoekers verklaarden dat zij “veronderstellen dat CB2R agonisten, als gevolg van immunomodulerende, anti-inflammatoire en antivirale eigenschappen activiteit tegen COVID-19 kunnen vertonen”.

Afdeling Farmacologie en Therapeutica, College of Medicine and Health Sciences, United Arab Emirates University, Al Ain, United Arab Emirates.

Nagoor Meeran MF, et al. Drug Dev Res, 15. November 2020. [im Druck]

Wissenschaft: CBD und THC zeigen möglicherweise antivirale Effekte gegen das neue Coronavirus

Forscher untersuchten die antiviralen Wirkungen verschiedener Cannabinoide gegen das SARS-CoV-2. Sie schrieben, dass ihre “Ergebnisse darauf hindeuten, dass Cannabidiol und Delta-Tetrahydrocannabinol mögliche Medikamente gegen das humane Coronavirus sind, die in Kombination oder mit anderen Medikamentenmolekülen zur Behandlung von COVID-19-Patienten eingesetzt werden könnten.“

School of Chemical Engineering, Yeungnam University, Gyeongsan, Republic of Korea.

Raj V, et al. Int J Biol Macromol 2020:S0141-8130(20)35178-3.

 

Wissenschaft: Aktivierung des CB2-Rezeptors kann Symptome von SARS-CoV-2-Infektionen verbessern

Forscher erklärten, dass sie “die Hypothese aufstellen, dass CB2R-Agonisten aufgrund ihrer immunmodulatorischen, entzündungshemmenden und antiviralen Eigenschaften Aktivität gegen COVID-19 zeigen könnten.”

Abteilung für Pharmakologie und Therapeutik, College of Medicine and Health Sciences, Universität der Vereinigten Arabischen Emirate, Al Ain, Vereinigte Arabische Emirate.

Nagoor Meeran MF, et al. Drug Dev Res, 15. November 2020. [im Druck]

Science: CBD and THC may show antiviral effects against the new corona virus

Researchers investigated the antiviral effects of several cannabinoids against the SARS-CoV-2. They wrote that there “findings suggest cannabidiol and delta-tetrahydrocannabinol are possible drugs against human coronavirus that might be used in combination or with other drug molecules to treat COVID-19 patients.”

School of Chemical Engineering, Yeungnam University, Gyeongsan, Republic of Korea.

Raj V, et al. Int J Biol Macromol. 2020:S0141-8130(20)35178-3.

Activation of the CB2 receptor may improve symptoms SARS-CoV-2 infections

Researchers stated that they “hypothesize that CB2R agonists, due to immunomodulatory, antiinflammatory, and antiviral properties may show activity against COVID-19.”

Department of Pharmacology and Therapeutics, College of Medicine and Health Sciences, United Arab Emirates University, Al Ain, United Arab Emirates.

Nagoor Meeran MF, et al. Drug Dev Res. 2020 Nov 15. [in press]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2020

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook