Cannabisgebruik wordt geassocieerd met een verminderd risico op diabetes bij mensen met hepatitis C

30 augustus 2020

Wetenschap / Mens: Cannabisgebruik wordt in verband gebracht met een verminderd risico op diabetes bij mensen met hepatitis C

Een analyse van de gegevens van 10.445 patiënten met chronische hepatitis C-infectie, toonde aan dat cannabisgebruik in deze groep geassocieerd was met een verminderd risico op diabetes. Omgekeerd waren het mannelijk geslacht, tabaksgebruik, een verhoogde BMI, armoede, migrantenstatus en gevorderde fibrose geassocieerd met een verhoogd risico op diabetes. Het onderzoek is uitgevoerd door verschillende Franse instellingen, waaronder INSERM en de Sorbonne Universiteit in Parijs.

Patiënten die chronisch zijn geïnfecteerd met het hepatitis C-virus (HCV) lopen een hoog risico om diabetes te ontwikkelen. De auteurs schreven dat “in deze grote cross-sectionele studie van chronische HCV-geïnfecteerde patiënten, cannabisgebruik was geassocieerd met een lager risico op diabetes, ongeacht klinische en sociaal-gedragsfactoren”

Wissenschaft/Mensch: Cannabiskonsum ist bei Menschen mit Hepatitis C mit einem verringerten Diabetes-Risiko verbunden

Eine Analyse der Daten von 10.445 Patienten mit chronischer Hepatitis-C-Infektion zeigte, dass Cannabiskonsum in dieser Gruppe mit einem verringerten Diabetes-Risiko verbunden war. Umgekehrt waren das männliche Geschlecht, Tabakkonsum, ein erhöhter BMI, Armut, Migrantenstatus und fortgeschrittene Fibrose mit einem erhöhten Diabetes-Risiko verbunden. Die Studie wurde von mehreren französischen Institutionen durchgeführt, darunter das INSERM und die Universität Sorbonne in Paris.

Chronisch mit dem Hepatitis-C-Virus (HCV) infizierte Patienten haben ein hohes Risiko, an Diabetes zu erkranken. Die Autoren schrieben, dass “in dieser großen Querschnittsstudie mit chronischen HCV-infizierten Patienten der Cannabiskonsum unabhängig von klinischen und sozio-verhaltensbezogenen Faktoren mit einem geringeren Diabetes-Risiko assoziiert war”.

Science/Human: Cannabis use is associated with a reduced risk of diabetes in people with hepatitis C

An analysis of data of 10,445 patients with chronic hepatitis C infection showed that cannabis use was associated with a reduced risk for diabetes in this population. Conversely, male gender, tobacco use, elevated BMI, poverty, being a migrant and advanced fibrosis were associated with increased odds of diabetes. The study was performed by several French institutions including INSERM and Sorbonne University in Paris.

Chronic hepatitis C virus (HCV) infected patients are at a high risk of developing diabetes. Authors wrote that in “this large cross-sectional study of chronic HCV-infected patients, cannabis use was associated with a lower risk of diabetes independently of clinical and socio-behavioral factors.”

Barré T, Nishimwe ML, Protopopescu C, Marcellin F, Carrat F, Dorival C, Delarocque-Astagneau E, Larrey D, Bourlière M, Petrov-Sanchez V, Simony M, Pol S, Fontaine H, Carrieri P; ANRS/AFEF Hepather study group. Cannabis use is associated with a lower risk of diabetes in chronic hepatitis C-infected patients (ANRS CO22 Hepather cohort). J Viral Hepat, 18. August 2020 [im Druck]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook